THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ ĐÀ LẠT - THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSDL

Thống kê đầu đuôi đặc biệt theo tháng

- Tính năng này giúp bạn thống kê bộ số giải đặc biệt nhanh theo tuần, tháng, hoặc khoảng thời gian tùy chọn

- Xem kết quả thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số, đầu/đuôi giải đặc biệt theo tuần, tháng của từng tỉnh bạn cần xem

Lấy các số giải đặc biệt xổ số Đà Lạt 200 ngày chưa về, soạn tin DBDL gửi 8512 (5000đ)

Thống kê giải đặc biệt năm 2018

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
1 533423 458717
2
3 463285
4 737084 538468
5
6 620989
7 613081
8 558023 439388
9
10 518355
11 086719 435467
12
13 002603
14 452573
15 508763 459083
16
17 230518
18 879038 066068
19
20 044063
21 122741
22 668230
23
24 133610
25 800565 163646
26
27 014287
28 178363
29 154022
30
31

Thống kê đầu đặc biệt năm 2018

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
1 2 1
2
3 8
4 1 5
5
6 8
7 9
8 2 8
9
10 5
11 6 6
12
13 0
14 7
15 6 8
16
17 1
18 8 2
19
20 6
21 9
22 3
23
24 1
25 8 4
26
27 8
28 4
29 2
30
31

Thống kê đuôi đặc biệt năm 2018

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
1 3 7
2
3 5
4 7 8
5
6 9
7 4
8 3 8
9
10 5
11 9 6
12
13 3
14 0
15 3 3
16
17 8
18 6 9
19
20 3
21 5
22 0
23
24 0
25 8 6
26
27 7
28 8
29 2
30
31