Thống kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt theo năm - XSMB theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Xem thống kê giải đặc biệt năm 2021

Tháng Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
78885
54782
91577
50393
05365
57266
01275
2
20681
15759
87462
01795
76578
51714
87781
3
43132
76349
63410
44110
51925
62721
02942
4
42988
48218
96100
16278
09580
60930
96477
5
19376
48520
66992
06800
83866
10263
91701
6
90402
37427
61918
94659
80359
73663
46868
7
09854
25119
38433
97675
70447
26422
61289
8
00726
42991
20859
63904
26493
82266
10346
9
82064
38792
97736
52070
76369
81099
70060
10
48146
04629
61639
85313
54247
92979
53594
11
05507
47526
29013
57470
15348
38294
12
16592
85439
86039
49650
02283
48323
13
02769
95112
29405
68664
35879
41507
14
51338
45587
74295
81047
18146
98653
15
68285
56286
61924
90982
59925
27483
70957
16
12046
11503
60054
99789
32965
34622
37782
17
55095
05177
72152
10780
67626
44367
05779
18
92549
81910
37733
89500
10448
14761
32872
19
23677
11103
55324
81365
83572
03472
47133
20
60545
70030
97438
05475
55967
64799
23036
21
21331
57607
68140
84355
75723
60141
47188
22
09264
77708
54315
56292
94325
34505
23166
23
57860
17110
85639
98860
13529
98699
46724
24
45883
93315
66438
21177
19685
17879
77196
25
00157
35855
44219
73278
82871
25985
82380
26
33079
55600
72042
16252
64904
20290
40891
27
45756
26313
54601
49333
33003
13987
52371
28
92020
30398
31295
91213
07076
52658
50098
29
40169
03000
21916
81687
66791
10326
30
71209
49255
96736
15553
82308
94715
31
17386
06996
18650

Thảo luận

Thống kê XSMB theo năm tổng hợp thông tin về các giải đặc biệt đã về trong năm này, năm trước (2020,2019,2018,2017,2016,2015,....)

- Cột 1: Ngày về trong tháng được sắp xếp từ mùng 1 đến 31.

- Cột ngang: 12 tháng trong năm được sắp xếp từ tháng 1 đến tháng 12.

- Các cột giữa: kết quả giải đặc biệt từ đầu năm cho đến ngày gần đây nhất có kỳ quay số.

Cách xem bảng TK XSMB giải đặc biệt theo năm trên trang:

Bước 1: Chọn năm mà bạn muốn xem, hiện nay, trang cung cấp thống kê giải đặc biệt từ năm 2002 đến nay, người chơi có thể chọn các năm cũ, hoặc xem các năm gần đây như 2017, 2018, 2019, 2020..

Bước 2: Nhấn vào mục ‘Xem kết quả

Lợi ích của xem bảng thống kê giải đặc biệt XSMB trong 1 năm:

- Theo dõi quy luật về giải đặc biệt trong mỗi ngày trong của các tháng liên tiếp theo năm.

- Xem nhanh kết quả 2 số cuối GĐB đã về của tuần tương ứng mỗi tháng trong năm đó.

- Theo dõi các dấu hiệu về từ giải đặc biệt để dự đoán 2 số cuối sẽ về trong các kỳ tiếp theo.

Thống kê KQXSMB theo năm được hệ thống máy tính của chúng tôi cập nhật liên tục khi có kết quả, đảm bảo sự chính xác nhất cho bạn tham khảo.

Lấy kết quả xổ số mới nhất hàng ngày, truy cập: XS 3 miền