XSVL - KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG - XỔ SỐ VL MỚI NHẤT

Lô tô Vĩnh Long thứ 6, 26-06-2009

ĐầuLô tô
000,07,07
114,16,17
221,27
3
443,45
5
663
770,79
880,84
990,97,99

Lô tô Vĩnh Long thứ 6, 19-06-2009

ĐầuLô tô
006
1
222,25,28,29
334,36,39
448,49
550,51
662
779
888
990,93,94

Lô tô Vĩnh Long thứ 6, 12-06-2009

ĐầuLô tô
007,09
115,19
228
335
443,49
551,54,59
664,64,67,69
7
883
995,98

Lô tô Vĩnh Long thứ 6, 05-06-2009

ĐầuLô tô
000
111,15,16
229,29
334
447,47,49
5
668
778
881,88
991,96,97,98

Lô tô Vĩnh Long thứ 6, 29-05-2009

ĐầuLô tô
004
115,17
220,25,29
3
4
553,58
660,61,61,66,68
772,72,74,78
8
993

Lô tô Vĩnh Long thứ 6, 22-05-2009

ĐầuLô tô
004
111,14
224,25,29
339
447
552,54
660
774,75
882,85
993,94,95

Lô tô Vĩnh Long thứ 6, 15-05-2009

ĐầuLô tô
007
111,13,15,18
220,28,29
336
441,48,48,48
559
664,66
777
8
997