XSTV - KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH - XS TRÀ VINH MỚI NHẤT

Lô tô Trà Vinh thứ 6, 18-09-2009

ĐầuLô tô
003,08
1
228,28
334,35
4
554,57
6
771,73,75,76
882,82,84
991,93,95

Lô tô Trà Vinh thứ 6, 11-09-2009

ĐầuLô tô
000,04,09
113,14
222,22
3
441,42,49
554,57
661
7
889
990,93,96,99

Lô tô Trà Vinh thứ 6, 04-09-2009

ĐầuLô tô
003
117
224
330,33,37,39
441,45,46,49
550
661,66
775
885
990,98

Lô tô Trà Vinh thứ 6, 28-08-2009

ĐầuLô tô
000,05
113
228
332,33,34,35,38
442
550,56
661,63,65
7
885
990,92

Lô tô Trà Vinh thứ 6, 21-08-2009

ĐầuLô tô
008,08
1
221,26
331,33,35,36
4
552,58
669
773
882,84,85,87
995,99

Lô tô Trà Vinh thứ 6, 14-08-2009

ĐầuLô tô
004
1
220
336,36
442,44,48
551,56,57
669
771
886
990,91,93,98,99

Lô tô Trà Vinh thứ 6, 07-08-2009

ĐầuLô tô
0
111,12,16
220,29
335
441,45,48
552,53,56,56
665,65
774
886
992