BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ THÁI BÌNH

Lô tô Thái Bình chủ nhật, 10-03-2002

ĐầuLô tô
003,07
113,16
228
3
4
557,57
661
7
8
992,97

Lô tô Thái Bình chủ nhật, 03-03-2002

ĐầuLô tô
000,02
1
222
338
446,49
555,58
6
7
888
999

Lô tô Thái Bình chủ nhật, 24-02-2002

ĐầuLô tô
001,05
117
2
332,37
441
5
661
778
884,88
9

Lô tô Thái Bình chủ nhật, 17-02-2002

ĐầuLô tô
007
1
224
3
4
550,57,59
662
7
882,85
996,98

Lô tô Thái Bình chủ nhật, 03-02-2002

ĐầuLô tô
0
1
222
338,38
441,45,46
556
668,68
7
882
9

Lô tô Thái Bình chủ nhật, 27-01-2002

ĐầuLô tô
0
1
2
331
4
552,53,53,55
666,69
779
8
994,99

Lô tô Thái Bình chủ nhật, 20-01-2002

ĐầuLô tô
006
1
225,29
3
442
5
6
778
880,83
992,97,98