BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ QUẢNG TRỊ

Lô tô Quảng Trị thứ 5, 24-12-2009

ĐầuLô tô
005,07
1
222,29
338
446,47,47,48
551
662,62
775
880
990,92,93,94

Lô tô Quảng Trị thứ 5, 17-12-2009

ĐầuLô tô
000,04,05
116
223,24,25,28
339
4
5
663,66,67
773,76
887
990,91,97

Lô tô Quảng Trị thứ 5, 10-12-2009

ĐầuLô tô
001
110,13,14,18
220,23,29
332,36
441
558
6
777
881,88,89
991,94

Lô tô Quảng Trị thứ 5, 03-12-2009

ĐầuLô tô
001,05,08
119
220,20,21,28
331
441
556
666,68
7
880,88
993,95,96

Lô tô Quảng Trị thứ 5, 26-11-2009

ĐầuLô tô
001,02,04,06
112
224
331
448
555
662,64,65
772,74,75
880,86
990

Lô tô Quảng Trị thứ 5, 19-11-2009

ĐầuLô tô
007
113,13,16,16
223
330,32,33,33,38
4
555,56,56
664,67
7
8
992,99

Lô tô Quảng Trị thứ 5, 12-11-2009

ĐầuLô tô
004,05
111
226
331,34,36
442,43
550,52
6
770,72,76
884,85
993,97