XSKT - SXKT - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀI KON TUM HÔM NAY

Lô tô Kon Tum chủ nhật, 21-10-2018

ĐầuLô tô
004,06,07
110,11,14
221
339
440,48
552,59
662,64,65
774
884
991

Lô tô Kon Tum chủ nhật, 14-10-2018

ĐầuLô tô
007,08
110
2
331,33
440,47
550,54
6
772,77,77,78
885
990,90,95,98

Lô tô Kon Tum chủ nhật, 07-10-2018

ĐầuLô tô
000,04
110,18
220,22,29
330,34,37
4
552,54
6
777
880,80,85
997,99

Lô tô Kon Tum chủ nhật, 30-09-2018

ĐầuLô tô
005
113,16,16
223
3
444
558
665,69
772,73
885,86,87,89
991,98,99

Lô tô Kon Tum chủ nhật, 23-09-2018

ĐầuLô tô
000,06
114,15
224,28
330,32
441,42
553,54,56
666,69
770
884
997

Lô tô Kon Tum chủ nhật, 16-09-2018

ĐầuLô tô
000,02,08
110,10,12,14
224
331,32,34,35
440,46
5
6
778
880,85,87
9

Lô tô Kon Tum chủ nhật, 09-09-2018

ĐầuLô tô
003,08
118,18
220,23,27
3
447
550
662,66
770,72,74,74
8
992,93,99
1 2 3 4 »