XSKG - KẾT QUẢ XỔ SỐ KIÊN GIANG - SXKG - KQXSKG

Thông báo
- Theo chỉ đạo của thủ tướng, việc phát hành xổ số truyền thống sẽ được tạm dừng từ 1/4 tới 15/4 để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.
- Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo:

Lô tô Kiên Giang chủ nhật, 22-12-2019

ĐầuLô tô
0
110,14,16
220,27
3
4
552
662,63
771,71,74,78
881,84,85
990,91,98

Lô tô Kiên Giang chủ nhật, 15-12-2019

ĐầuLô tô
003,03,04,07
112,12,17
221
3
443
556,58,59
6
775
881,84
994,96,99

Lô tô Kiên Giang chủ nhật, 08-12-2019

ĐầuLô tô
000,01,06,09
112,17
224,28
330
441,45,46,46,47
5
661,65
7
886
991

Lô tô Kiên Giang chủ nhật, 01-12-2019

ĐầuLô tô
006
116,17
221,23
338,38,39
4
556,56
661,65
776,78
881,82,82
998

Lô tô Kiên Giang chủ nhật, 24-11-2019

ĐầuLô tô
000,03
112,16,19
221,22,23
338
445
552,53,56,59
6
774
885,88,89
9

Lô tô Kiên Giang chủ nhật, 17-11-2019

ĐầuLô tô
001,03
112
221,24,25,29
3
445,49
550
661
773,78
882,83,84,88
997

Lô tô Kiên Giang chủ nhật, 10-11-2019

ĐầuLô tô
0
114,16
2
337
449
550,54
661,62,65,67,68
7
883,85,86,88
990,91,92
« 2 3 4 5 »