XSHP - SXHP - KẾT QUẢ XỔ SỐ HẢI PHÒNG HÔM NAY - KQXSHP

>

Lô tô Hải Phòng thứ 6, 23-08-2019

ĐầuLô tô
0
112
221
338
447,48
5
662,63
773,76,78
8
994

Lô tô Hải Phòng thứ 6, 16-08-2019

ĐầuLô tô
003
111,13,19
223
330,34
440
5
668
770,74
8
9

Lô tô Hải Phòng thứ 6, 09-08-2019

ĐầuLô tô
002,04
1
2
330,34
444,46
559
666,67,69
7
883
9

Lô tô Hải Phòng thứ 6, 02-08-2019

ĐầuLô tô
0
112
222,29
3
445
553,56
6
771,78
882
991,94

Lô tô Hải Phòng thứ 6, 26-07-2019

ĐầuLô tô
006
117
220
331,32
441,43
559
6
770,76
8
995

Lô tô Hải Phòng thứ 6, 19-07-2019

ĐầuLô tô
002
110,12
221
336
445
5
6
776
882,87
992,97

Lô tô Hải Phòng thứ 6, 12-07-2019

ĐầuLô tô
0
110,11,17
2
330
448
551
664
776,78
882,89
9
1 2 3 4 »