XSHP - SXHP - KẾT QUẢ XỔ SỐ HẢI PHÒNG HÔM NAY - KQXSHP

Lô tô Hải Phòng thứ 6, 17-01-2020

ĐầuLô tô
006
1
220
331
446,47
5
668
770,71,72
8
992,97

Lô tô Hải Phòng thứ 6, 10-01-2020

ĐầuLô tô
008
1
2
331,38
449
550,58
664
773
888
996,99

Lô tô Hải Phòng thứ 6, 03-01-2020

ĐầuLô tô
001,06,07
1
223
333
443
5
663
773
884,86,87
9

Lô tô Hải Phòng thứ 6, 27-12-2019

ĐầuLô tô
002,08
118
2
3
4
555
666
777,78
880,83
994,96

Lô tô Hải Phòng thứ 6, 20-12-2019

ĐầuLô tô
0
110
2
337,37
447
5
6
778
881,84,86,88
994,99

Lô tô Hải Phòng thứ 6, 13-12-2019

ĐầuLô tô
0
113,14
2
332
448
551
660
776
888
992,93,96

Lô tô Hải Phòng thứ 6, 06-12-2019

ĐầuLô tô
007
1
226,27,28,28
330
441
556
664
775
887
9
1 2 3 4 »