BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ ĐỒNG THÁP

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 15-03-2010

ĐầuLô tô
000,04,07
1
220,20,27
3
442
558
663,63
772,74,78
884
990,92,93,94

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 08-03-2010

ĐầuLô tô
004
110
222,27
332,37,38
4
551,56,56
664,66
772
883,84,87
993,97

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 01-03-2010

ĐầuLô tô
002,03,04,05
111
223,24
330,38
440,40,43
551,53
6
776
887
990,95

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 22-02-2010

ĐầuLô tô
003,07,09
110,19
222
330,38
448,49
557,58
666
772,74
885,88
996

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 15-02-2010

ĐầuLô tô
000,01
113,14,18
224
331,34
441,42,43,44,49
557
665
7
8
992,93,96

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 08-02-2010

ĐầuLô tô
007,08
113
220,26
332,37
446,48,49
551,51,56,58
662
771,73
8
995

Lô tô Đồng Tháp thứ 2, 01-02-2010

ĐầuLô tô
000,09
111,11
224
331,34
448
553,53,53,54
662,67
777,79
886
993