XSCT - KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ TUẦN RỒI - XỔ SỐ CT MỚI NHẤT

Lô tô Cần Thơ thứ 4, 11-12-2019

ĐầuLô tô
009
112,13
2
331
444,45,46
550,50,51,55
660,63,64
775,78
887
993

Lô tô Cần Thơ thứ 4, 04-12-2019

ĐầuLô tô
0
113,18
221,24
3
445,47
551,51,56,57
660,67
772
883,87,89
990,92

Lô tô Cần Thơ thứ 4, 27-11-2019

ĐầuLô tô
001,03,07,09
110,12,13,17
2
336
447
553,53
6
772
882,86,87,87
996

Lô tô Cần Thơ thứ 4, 20-11-2019

ĐầuLô tô
007,08
113,19
2
335,37,37
441,45
555
661,62,64,69
778
889
995,96

Lô tô Cần Thơ thứ 4, 13-11-2019

ĐầuLô tô
007,09
113
224
331,33,36,37,38
449
553
664,67
774
882,83,84
999

Lô tô Cần Thơ thứ 4, 06-11-2019

ĐầuLô tô
005
116,19
223,24
332,35
4
552,59
662,63,67
7
887
991,91,94,96,99

Lô tô Cần Thơ thứ 4, 30-10-2019

ĐầuLô tô
000,04,06
113,15,18
224,25,26
337
4
550,53
661,62
770,73
885,89
9
1 2 3 4 »