XSBDI - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH - XS BÌNH ĐỊNH MỚI NHẤT

>

Lô tô Bình Định thứ 5, 05-03-2009

ĐầuLô tô
002,04
116
224,24,25,28,28
330,30,32
445,48,49
553,54,58
6
7
8
990

Lô tô Bình Định thứ 5, 26-02-2009

ĐầuLô tô
006
112,13,14,15,18
223
333
446
553
661,62
773,75
882,84
990,93

Lô tô Bình Định thứ 5, 19-02-2009

ĐầuLô tô
003,06
1
221,27
3
444,45,49
555,55
661,62,64,66
773,76
883
996,97

Lô tô Bình Định thứ 5, 12-02-2009

ĐầuLô tô
009
111,11,18
225
330,31
442,45,47
551,56
663,66
770
881,89
995

Lô tô Bình Định thứ 5, 05-02-2009

ĐầuLô tô
000,00,02,06
110
220,25
331
443,48
550
665
774,77
880
994,98,99

Lô tô Bình Định thứ 5, 29-01-2009

ĐầuLô tô
0
111,13,15,15
220,28
333,38
442,44
551,54,56,59
664
775
886
993

Lô tô Bình Định thứ 5, 22-01-2009

ĐầuLô tô
001,06,08,09
111
226,27
334
440,42,46,49
552
661,62
7
885
993,98