XSBDI - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH - XS BÌNH ĐỊNH MỚI NHẤT

>

Lô tô Bình Định thứ 5, 25-06-2009

ĐầuLô tô
000,02,03,07
112,15,18
222,23
330,30
440,41
559
663,68
7
8
995,97

Lô tô Bình Định thứ 5, 18-06-2009

ĐầuLô tô
001
110,19
223,26
332,33
441
559
669
770,71
880,81,88,89
990,95

Lô tô Bình Định thứ 5, 11-06-2009

ĐầuLô tô
0
115,18
227,27,27
331,37
4
550,51,58
6
774,76
881,86,89
992,96,98

Lô tô Bình Định thứ 5, 04-06-2009

ĐầuLô tô
003
113
221,25,29
339
445,47,49
550
664
772,76,79
880,82,85,87
9

Lô tô Bình Định thứ 5, 28-05-2009

ĐầuLô tô
002,02
112,16,18
221,21,23,27
337,39
447
554,55,56
6
779
880,89
9

Lô tô Bình Định thứ 5, 21-05-2009

ĐầuLô tô
005
117
220
335,37
443,43,47,49
553,54
665
776,78,78
883
991,96

Lô tô Bình Định thứ 5, 14-05-2009

ĐầuLô tô
009
110,16
222,28
330,31,36
443,46
5
665,67,69
779
881,86,88
991