XSBN - SXBN - KẾT QUẢ XỔ SỐ BẮC NINH HÔM NAY - KQXSBN

Lô tô Bắc Ninh thứ 4, 05-12-2018

ĐầuLô tô
003
112,16
2
3
449,49
553
665,68,68,69
7
888
9

Lô tô Bắc Ninh thứ 4, 28-11-2018

ĐầuLô tô
0
114,15
223
3
4
554,56
663,65,65,66,68
7
889
9

Lô tô Bắc Ninh thứ 4, 21-11-2018

ĐầuLô tô
002
1
221
331,33,35
441,45
550,57,59
6
7
882
9

Lô tô Bắc Ninh thứ 4, 14-11-2018

ĐầuLô tô
0
1
2
3
441,41,49
551,59
668
776,78,79
8
993,95

Lô tô Bắc Ninh thứ 4, 07-11-2018

ĐầuLô tô
000,03,07
111
227
331
446,48
555
6
770
888
9

Lô tô Bắc Ninh thứ 4, 31-10-2018

ĐầuLô tô
0
112
229
334,35,37
442
554,59
669
7
883
994

Lô tô Bắc Ninh thứ 4, 24-10-2018

ĐầuLô tô
003
114,15
228
3
4
552,54
663,68
7
880,81,81
9
1 2 3 4 »