BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ AN GIANG

Lô tô An Giang thứ 5, 13-08-2009

ĐầuLô tô
004
1
222,22,22
333,37
4
553,59
6
770,73,77
884,86,89
990,91,92,95

Lô tô An Giang thứ 5, 06-08-2009

ĐầuLô tô
007
115
226,29
331,34,34,34,39
441,44,48
5
663,64,64,67
778
8
999

Lô tô An Giang thứ 5, 30-07-2009

ĐầuLô tô
002,03,05,06
116
2
3
441
5
660,68,69,69
770,74
886,86,88
993,95,95

Lô tô An Giang thứ 5, 23-07-2009

ĐầuLô tô
008,09
1
223,28
336,37
440,42,46,46,49
552,54,54,57
6
7
883,84,88
9

Lô tô An Giang thứ 5, 16-07-2009

ĐầuLô tô
003,09
110
220,20,25,28
338,38,39
441
551,57
6
770,75
880,83,83
9

Lô tô An Giang thứ 5, 09-07-2009

ĐầuLô tô
004
113,13,18,18
223
331,35
4
556,57,58,58
660,60,64
775
882,82
9

Lô tô An Giang thứ 5, 02-07-2009

ĐầuLô tô
0
118
222,23,25,27
336
440,40
550,54,55
663,67,67
774
881
997,99