BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ AN GIANG

Lô tô An Giang thứ 5, 31-12-2009

ĐầuLô tô
001
111
228
3
440,44,45
554,54
667,68
771
880,82,85,86,87,88
998

Lô tô An Giang thứ 5, 24-12-2009

ĐầuLô tô
005
118
223,27,27
339
444,45,47
553,56
668,69
770,77
882,83,89
9

Lô tô An Giang thứ 5, 17-12-2009

ĐầuLô tô
006,07,09
110,16
222,25
332
444,47
553
662,68
773
883,88
993,99

Lô tô An Giang thứ 5, 10-12-2009

ĐầuLô tô
001,02,04
110,13,13,14
221,29
333
447
554,57,58
668
778
889
993

Lô tô An Giang thứ 5, 03-12-2009

ĐầuLô tô
006
118,18,19
220,21,23,28
331
443,47
554
667
773
882,88
993,97

Lô tô An Giang thứ 5, 26-11-2009

ĐầuLô tô
0
110,13
226
330
448
550,51,51,57
660,62
772,75
888
990,92,94,96

Lô tô An Giang thứ 5, 19-11-2009

ĐầuLô tô
005
113,17,19
221,29,29
3
442
5
660,63,69
775
888
992,93,94,95,95