BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ AN GIANG

Lô tô An Giang thứ 5, 12-12-2019

ĐầuLô tô
007
111,13
225,27
336,39
447,47
555
666,68
773,73
884,88
997,98

Lô tô An Giang thứ 5, 05-12-2019

ĐầuLô tô
001,01,03
117
220,25,27,28,29
337
440,46
555
662,63,68
7
883
994

Lô tô An Giang thứ 5, 28-11-2019

ĐầuLô tô
003,08
113,14
224,28
330,31,38
449
553,58
660,67,67,69
777
8
999

Lô tô An Giang thứ 5, 21-11-2019

ĐầuLô tô
000
110,13
220,21,26
332,35
440,41,45,49
5
662
772,73,77
8
992,96

Lô tô An Giang thứ 5, 14-11-2019

ĐầuLô tô
002,07
110
222
335,36
4
555
662,62,62,68
770,71,76,77
883
991,99

Lô tô An Giang thứ 5, 07-11-2019

ĐầuLô tô
0
112,12,16,18,18
226
332,33,38
4
5
6
770,74,77,79
882,87,87
992,99

Lô tô An Giang thứ 5, 31-10-2019

ĐầuLô tô
002
1
221,24
330,35,39
444,47,49
553,57,59
6
772
880,83,83
993,93
« 3 4 5 6 »