Thứ hai -

  XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 020608 343943 11

  Giá trị Jackpot 1: 33.632.951.700 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.836.957.950 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 33.632.951.700
  Jackpot 2 | 0 3.836.957.950
  Giải nhất 7 40.000.000
  Giải nhì 571 500.000
  Giải ba 12.780 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 031623 243842 48

  Giá trị Jackpot 1: 31.688.034.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.620.856.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 31.688.034.150
  Jackpot 2 | 0 3.620.856.000
  Giải nhất 14 40.000.000
  Giải nhì 728 500.000
  Giải ba 13.633 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 163233 374048 15

  Giá trị Jackpot 1: 303.899.669.850 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.433.296.650 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 1 303.899.669.850
  Jackpot 2 | 0 3.433.296.650
  Giải nhất 6 40.000.000
  Giải nhì 878 500.000
  Giải ba 18.115 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 232733 373949 44

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 36.846.222.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300.000.000.000
  Jackpot 2 | 1 36.846.222.000
  Giải nhất 14 40.000.000
  Giải nhì 1.130 500.000
  Giải ba 23.297 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 010720 232538 14

  Giá trị Jackpot 1: 323.711.172.750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.634.574.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 323.711.172.750
  Jackpot 2 | 0 5.634.574.750
  Giải nhất 15 40.000.000
  Giải nhì 995 500.000
  Giải ba 22.527 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 121922 293246 25

  Giá trị Jackpot 1: 317.750.310.300 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.972.256.700 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 317.750.310.300
  Jackpot 2 | 0 4.972.256.700
  Giải nhất 20 40.000.000
  Giải nhì 936 500.000
  Giải ba 20.794 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 232629 313654 55

  Giá trị Jackpot 1: 311.383.703.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.264.855.950 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 311.383.703.550
  Jackpot 2 | 0 4.264.855.950
  Giải nhất 15 40.000.000
  Giải nhì 941 500.000
  Giải ba 19.915 50.000
1 2 3 4 »