KQXSMT NGÀY 4/8/2019 - KẾT QUẢ XỐ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 4/8/2019

Các tỉnh miền Trung quay thưởng ngày 4-8-2019
Khánh Hòa Kon Tum

Xổ số miền Trung ngày 04-08-2019

Khánh Hòa Kon Tum
G8
18
89
G7
720
566
G6
5180
8217
4828
4924
2786
6643
G5
4808
6275
G4
36498
09496
77396
85988
25093
08565
82537
19580
62312
52246
72399
36812
55732
18117
G3
45611
77617
06967
54220
G2
96190
58247
G1
78501
44096
ĐB
099141
134233

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)

ĐầuKhánh HòaKon Tum
01,8
11,7,7,82,2,7
20,80,4
372,3
413,6,7
5
656,7
75
80,80,6,9
90,3,6,6,86,9