KQXSMT NGÀY 30/12/2012 - KẾT QUẢ XỐ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 30/12/2012

Các tỉnh miền Trung quay thưởng ngày 30-12-2012
Khánh Hòa Kon Tum

Xổ số miền Trung ngày 30-12-2012

Khánh Hòa Kon Tum
G8
31
87
G7
213
491
G6
9074
6280
0738
5579
0550
0424
G5
1430
4297
G4
47251
17984
28882
70464
80382
81913
50839
77010
66639
25960
07023
61863
14673
52209
G3
66961
06272
76098
43636
G2
92960
91568
G1
10810
62527
ĐB
+71567
+28146

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)

ĐầuKhánh HòaKon Tum
09
10,3,30
23,4,7
30,1,8,96,9
46
510
60,1,4,70,3,8
72,43,9
80,2,2,47
91,7,8