KQXSMT NGÀY 3/9/2017 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 3/9/2017

Các tỉnh miền Trung quay thưởng ngày 3-9-2017
Khánh Hòa Kon Tum

Xổ số miền Trung ngày 03-09-2017

Khánh Hòa Kon Tum
G8
08
47
G7
633
082
G6
9563
5654
3756
9320
9308
4931
G5
7013
7290
G4
78749
44659
24896
68536
39699
19413
72493
04707
92990
39096
86550
00263
82424
91825
G3
54996
23184
36217
06601
G2
38797
80355
G1
89446
16808
ĐB
489489
989756

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)

ĐầuKhánh HòaKon Tum
0 8 1,7,8,8
1 3,3 7
2 0,4,5
3 3,6 1
4 6,9 7
5 4,6,9 0,5,6
6 3 3
7
8 4,9 2
9 3,6,6,7,9 0,0,6