KQXSMT NGÀY 25/12/2015 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 25/12/2015

Các tỉnh miền Trung quay thưởng ngày 25-12-2015
Gia Lai Ninh Thuận

Xổ số miền Trung ngày 25-12-2015

Gia Lai Ninh Thuận
G8
94
40
G7
820
067
G6
8778
4196
6455
3226
3778
7643
G5
8569
4973
G4
63926
02964
68039
83084
59031
14282
98493
52850
85486
73763
73607
64831
48378
63705
G3
37836
32108
67140
43273
G2
37401
50841
G1
55085
33930
ĐB
428962
365290

Kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất: XS GL gửi 6022 (1000đ)

ĐầuGia LaiNinh Thuận
0 1,8 5,7
1
2 0,6 6
3 1,6,9 0,1
4 0,0,1,3
5 5 0
6 2,4,9 3,7
7 8 3,3,8,8
8 2,4,5 6
9 3,4,6 0