KQXSMT NGÀY 24/6/2018 - KẾT QUẢ XỐ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 24/6/2018

Các tỉnh miền Trung quay thưởng ngày 24-6-2018
Khánh Hòa Kon Tum

Xổ số miền Trung ngày 24-06-2018

XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 24-6-2018
Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
07
37
G7
119
430
G6
2237
4291
6550
5465
3522
4185
G5
1828
8327
G4
87927
24860
54007
08222
46638
18085
50237
38478
90874
34689
46190
47842
82628
44912
G3
09975
36121
69444
86263
G2
69116
61141
G1
07121
23151
ĐB
470554
058380

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)

ĐầuKhánh HòaKon Tum
07,7
16,92
21,1,2,7,82,7,8
37,7,80,7
41,2,4
50,41
603,5
754,8
850,5,9
910