KQXSMT NGÀY 20/9/2019 - KẾT QUẢ XỐ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 20/9/2019

Các tỉnh miền Trung quay thưởng ngày 20-9-2019
Gia Lai Ninh Thuận

Xổ số miền Trung ngày 20-09-2019

Gia Lai Ninh Thuận
G8
49
10
G7
846
704
G6
8984
7513
5779
5349
1591
9711
G5
3910
5986
G4
39804
00014
95086
66399
72245
20279
23746
64760
86480
66827
82343
59302
47017
80988
G3
32392
66557
09300
27162
G2
22598
96398
G1
33209
95853
ĐB
138528
288526

Kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất: XS GL gửi 6022 (1000đ)

ĐầuGia LaiNinh Thuận
04,90,2,4
10,3,40,1,7
286,7
3
45,6,6,93,9
573
60,2
79,9
84,60,6,8
92,8,91,8