XSMT 16/1/2020 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 16/1/2020

Các tỉnh miền Trung quay thưởng ngày 16-1-2020
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình

Xổ số miền Trung ngày 16-01-2020

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
24
59
95
G7
641
748
476
G6
6240
6091
9988
3144
3618
8762
5027
6862
3075
G5
2159
1054
7845
G4
08414
06645
12232
66416
62426
02596
85536
68740
90691
65377
07452
55124
88300
76867
62438
00226
45014
86439
67946
05775
31527
G3
85363
98265
19196
12492
72332
93964
G2
80658
06464
16342
G1
57704
31844
72211
ĐB
020527
107972
117861

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất: XS BDI gửi 6022 (1000đ)

ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 4 0
1 4,6 8 1,4
2 4,6,7 4 6,7,7
3 2,6 2,8,9
4 0,1,5 0,4,4,8 2,5,6
5 8,9 2,4,9
6 3,5 2,4,7 1,2,4
7 2,7 5,5,6
8 8
9 1,6 1,2,6 5