KQXSMT NGÀY 15/3/2018 - KẾT QUẢ XỐ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 15/3/2018

Các tỉnh miền Trung quay thưởng ngày 15-3-2018
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình

Xổ số miền Trung ngày 15-03-2018

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
63
08
06
G7
746
697
753
G6
0024
6990
2700
0147
4757
9332
8853
1453
9601
G5
4726
2812
8093
G4
09582
99199
98318
90218
49134
53090
08071
70856
58121
25054
01068
78931
26475
29334
47101
03196
34374
60007
16340
92778
77436
G3
29535
62417
61598
35287
97286
97852
G2
78060
61442
17832
G1
61958
40001
34108
ĐB
248051
280820
981107

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất: XS BDI gửi 6022 (1000đ)

ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
001,81,1,6,7,7,8
17,8,82
24,60,1
34,51,2,42,6
462,70
51,84,6,72,3,3,3
60,38
7154,8
8276
90,0,97,83,6