KQXSMT NGÀY 14/9/2017 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 14/9/2017

Các tỉnh miền Trung quay thưởng ngày 14-9-2017
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình

Xổ số miền Trung ngày 14-09-2017

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
73
00
99
G7
574
775
087
G6
4107
5381
1316
5904
6525
4056
5811
2483
5013
G5
9127
9509
0960
G4
80693
22717
84478
87304
37221
11095
63599
02001
26033
47418
77770
37785
13767
24973
82545
49664
74562
15671
99809
79937
21723
G3
80416
03859
58871
48121
49994
99002
G2
92091
53194
63288
G1
76295
21004
29621
ĐB
101900
776396
206347

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất: XS BDI gửi 6022 (1000đ)

ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 0,4,7 0,1,4,4,9 2,9
1 6,6,7 8 1,3
2 1,7 1,5 1,3
3 3 7
4 5,7
5 9 6
6 7 0,2,4
7 3,4,8 0,1,3,5 1
8 1 5 3,7,8
9 1,3,5,5,9 4,6 4,9