XSMT 10/11/2016 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10/11/2016

Các tỉnh miền Trung quay thưởng ngày 10-11-2016
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình

Xổ số miền Trung ngày 10-11-2016

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
48
89
13
G7
280
962
809
G6
2420
5323
5867
2340
4385
6436
5160
6298
4485
G5
6372
2069
6383
G4
01400
76802
81851
32907
43186
82387
57392
23090
26536
86416
82997
13662
69295
44756
22222
64252
65805
85127
45023
05788
80220
G3
27643
65425
59462
24272
96147
94117
G2
73849
75610
33066
G1
44677
14933
95988
ĐB
45241
83422
55512

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất: XS BDI gửi 6022 (1000đ)

ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 0,2,7 5,9
1 0,6 2,3,7
2 0,3,5 2 0,2,3,7
3 3,6,6
4 1,3,8,9 0 7
5 1 6 2
6 7 2,2,2,9 0,6
7 2,7 2
8 0,6,7 5,9 3,5,8,8
9 2 0,5,7 8