KQXSMT NGÀY 10/10/2019 - KẾT QUẢ XỐ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10/10/2019

Các tỉnh miền Trung quay thưởng ngày 10-10-2019
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình

Xổ số miền Trung ngày 10-10-2019

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
60
93
03
G7
363
514
578
G6
1867
3793
3161
5888
1633
8600
1717
8995
3766
G5
5207
5676
6743
G4
37976
64880
64528
86495
26722
07657
28120
54617
88593
16298
66857
21397
02732
18194
60546
25820
38539
82395
59783
13691
95288
G3
08683
90360
38776
36101
75938
88413
G2
76582
63115
79557
G1
94044
07995
28986
ĐB
034891
724850
406179

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất: XS BDI gửi 6022 (1000đ)

ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
070,13
14,5,73,7
20,2,80
32,38,9
443,6
570,77
60,0,1,3,76
766,68,9
80,2,383,6,8
91,3,53,3,4,5,7,81,5,5