XSMT 1/7/2021 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 1 tháng 7 năm 2021

XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 1-7-2021

Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G8
19
98
23
G7
360
207
770
G6
2521
7741
9784
4850
4823
5159
6168
3000
0696
G5
1697
1511
2907
G4
77648
98743
06883
13965
24952
94515
06980
14616
37525
61588
26423
59450
07425
23215
65973
93022
08065
82597
55443
69421
13063
G3
20626
11647
16173
13773
57714
73855
G2
03736
07826
18048
G1
58452
62720
30831
ĐB
738876
488924
557502
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 7 0,2,7
1 5,9 1,5,6 4
2 1,6 0,3,3,4,5,5,6 1,2,3
3 6 1
4 1,3,7,8 3,8
5 2,2 0,0,9 5
6 0,5 3,5,8
76 3,3 0,3
8 0,3,4 8
9 7 8 6,7
⇒ Xem theo ngày:
⇒ Xem kết quả miền theo ngày:
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Kết quả xổ số hôm qua