KQXSMN NGÀY 4/10/2018 - KẾT QUẢ XỐ SỐ MIỀN NAM NGÀY 4/10/2018

Các tỉnh miền Nam quay thưởng ngày 4-10-2018
Tây Ninh An Giang Bình Thuận

Xổ số miền Nam ngày 04-10-2018

Tây NinhAn GiangBình Thuận
G8
90
10
29
G7
151
307
400
G6
5580
7883
8938
1296
9358
3287
6970
0679
7603
G5
6224
6986
4733
G4
58349
70929
53921
88997
22790
12443
48447
20050
83823
38385
11530
98454
01930
25115
72899
39691
18921
52975
36246
03419
47494
G3
94081
41817
25621
70992
63523
97332
G2
28996
39262
76298
G1
70844
06925
00355
ĐB
406093
146408
008026

Kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất: XS TN gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
07,80,3
170,59
21,4,91,3,51,3,6,9
380,02,3
43,4,7,96
510,4,85
62
70,5,9
80,1,35,6,7
90,0,3,6,72,61,4,8,9