KQXSMN NGÀY 28/7/2019 - KẾT QUẢ XỐ SỐ MIỀN NAM NGÀY 28/7/2019

Các tỉnh miền Nam quay thưởng ngày 28-7-2019
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt

Xổ số miền Nam ngày 28-07-2019

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G8
30
42
41
G7
562
293
765
G6
7513
2497
6207
4871
1028
7202
4091
6429
5378
G5
3164
6746
6086
G4
28279
36528
87186
96779
54758
07246
99623
96549
29268
74782
02951
44882
43125
99584
24624
81281
47882
01699
26884
04428
01438
G3
40701
20834
12983
37526
65805
42540
G2
17439
26864
46129
G1
28101
64423
15562
ĐB
058642
446874
206647

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XS TG gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
01,1,725
13
23,83,5,6,84,8,9,9
30,4,98
42,62,6,90,1,7
581
62,44,82,5
79,91,48
862,2,3,41,2,4,6
9731,9