KQXSMN NGÀY 28/6/2018 - KẾT QUẢ XỐ SỐ MIỀN NAM NGÀY 28/6/2018

Các tỉnh miền Nam quay thưởng ngày 28-6-2018
Tây Ninh An Giang Bình Thuận

Xổ số miền Nam ngày 28-06-2018

Tây NinhAn GiangBình Thuận
G8
98
19
68
G7
159
910
101
G6
0631
8912
3242
4915
3023
1140
9022
3897
3361
G5
0525
4570
4605
G4
86606
56139
41393
16367
62385
06340
91425
63490
38558
24640
77174
96937
52261
91520
20846
32821
13585
28067
95949
64912
00553
G3
74139
29950
75959
16411
84375
84740
G2
57264
77019
35201
G1
55069
46012
07829
ĐB
834267
002540
792529

Kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất: XS TN gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
061,1,5
120,1,2,5,9,92
25,50,31,2,9,9
31,9,97
40,20,0,00,6,9
50,98,93
64,7,7,911,7,8
70,45
855
93,807