KQXSMN NGÀY 26/4/2019 - KẾT QUẢ XỐ SỐ MIỀN NAM NGÀY 26/4/2019

Các tỉnh miền Nam quay thưởng ngày 26-4-2019
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh

Xổ số miền Nam ngày 26-04-2019

Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G8
61
20
66
G7
387
401
410
G6
1803
8470
0581
9467
3034
6692
8655
0260
3710
G5
0203
0878
4327
G4
40181
69122
43118
27814
56691
17066
60892
32637
01052
91778
27920
48907
15194
47802
63917
82748
73470
56612
47902
45635
78985
G3
24746
05667
57887
87503
67653
62103
G2
81124
39053
47801
G1
15487
13610
44316
ĐB
458108
105201
359857

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất: XS VL gửi 6022 (1000đ)

ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
03,3,81,1,2,3,71,2,3
14,800,0,2,6,7
22,40,07
34,75
468
52,33,5,7
61,6,770,6
708,80
81,1,7,775
91,22,4