KQXSMN NGÀY 24/1/2019 - KẾT QUẢ XỐ SỐ MIỀN NAM NGÀY 24/1/2019

Các tỉnh miền Nam quay thưởng ngày 24-1-2019
Tây Ninh An Giang Bình Thuận

Xổ số miền Nam ngày 24-01-2019

Tây NinhAn GiangBình Thuận
G8
27
14
51
G7
921
346
409
G6
1439
4413
5575
2742
5882
2451
2722
8263
4320
G5
4496
2802
3819
G4
51802
23461
98551
79063
02332
81071
06668
61627
67268
44361
64095
41559
27015
78510
89233
78643
66495
69437
71240
24285
18328
G3
86549
14913
88348
16082
57764
89797
G2
04282
67399
78742
G1
04831
14889
97027
ĐB
469594
605839
760420

Kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất: XS TN gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
0229
13,30,4,59
21,770,0,2,7,8
31,2,993,7
492,6,80,2,3
511,91
61,3,81,83,4
71,5
822,2,95
94,65,95,7