KQXSMN NGÀY 17/3/2019 - KẾT QUẢ XỐ SỐ MIỀN NAM NGÀY 17/3/2019

Các tỉnh miền Nam quay thưởng ngày 17-3-2019
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt

Xổ số miền Nam ngày 17-03-2019

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G8
27
50
91
G7
139
482
196
G6
8623
8477
8101
9617
7826
3273
4786
0752
2699
G5
0821
0295
3848
G4
07368
69789
86141
55358
59821
35447
46036
01999
82892
68646
38025
99443
76095
35258
46559
03390
72375
71203
10403
70376
73162
G3
95529
65208
48432
07669
44043
60573
G2
32170
49735
84446
G1
97003
42836
65575
ĐB
241442
947038
970452

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XS TG gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
01,3,83,3
17
21,1,3,7,95,6
36,92,5,6,8
41,2,73,63,6,8
580,82,2,9
6892
70,733,5,5,6
8926
92,5,5,90,1,6,9