XSMB 60 NGÀY TRỞ LẠI ĐÂY - XỔ SỐ MIỀN BẮC 60 NGÀY LIÊN TIẾP

>

XSMB 60 ngày qua -Sổ kết quả miền Bắc 60 ngày trước

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất: XS MB gửi 6022 (1000đ)

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 17-09-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 6TQ - 7TQ - 10TQ
ĐB86201
G144072
G28282580905
G3941690937268711
027289170718548
G45011425293158024
G5747546495915
323495492253
G6067161641
G757827849
ĐầuĐuôi
01,5,7
11,1,5,5
24,5,8
34
41,8,9,9,9
52,3,7
61,7,9
72,2,5,8
82
9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 16-09-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 9TP - 11TP - 5TP
ĐB03797
G121429
G28663232396
G3954000000136780
207093851587616
G40667859367098510
G5106637623054
832783994645
G6030593347
G724780262
ĐầuĐuôi
00,1,2,9,9
10,5,6
24,7,9
30,2
45,7
54
62,2,6,7
78
80
93,3,6,7,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 15-09-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 15TN - 8TN - 3TN
ĐB42303
G157562
G20251907032
G3212656251018228
003799264652511
G47856559610399868
G5546355882429
779743745673
G6687961648
G788421289
ĐầuĐuôi
03
10,1,2,9
28,9
32,9
42,6,8
56
61,2,3,5,8
73,4,9
87,8,8,9
96,7

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 14-09-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 10TM - 7TM - 14TM
ĐB81843
G153557
G27658353032
G3868062314862208
005004635001197
G49368662039707712
G5118735656327
112561691037
G6689673268
G734575637
ĐầuĐuôi
00,6,8
12
20,5,7
32,4,7,7
43,8
50,6,7,7
65,8,8,9
70,3
83,7,9
97

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 13-09-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 7TL - 10TL - 4TL
ĐB82182
G168797
G21251828491
G3888929914442486
823189775662567
G41784560982704080
G5343736920524
607975203544
G6503374333
G748792638
ĐầuĐuôi
03,9
18,8
20,4,6
33,7,8
44,4,8
56
67
70,4,9,9
80,2,4,6
91,2,2,7

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 12-09-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 5TK - 2TK - 15TK
ĐB75717
G146105
G28027326932
G3825634281492189
818942663646955
G48823130330644856
G5272096973267
522812664747
G6526221924
G715647080
ĐầuĐuôi
03,5
14,5,7
20,1,3,4,6,8
32,6
47
55,6
63,4,4,6,7
70,3
80,9
94,7

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 11-09-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 1TH - 2TH - 6TH
ĐB53841
G132820
G22516787437
G3472638773639104
770498726759769
G40712911251410699
G5135328640118
116431057669
G6012963648
G761747707
ĐầuĐuôi
04,5,7
12,2,2,8
20
36,7
41,1,8,9
53
61,3,3,4,4,7,7,9,9
74,7
8
99

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 10-09-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 8TG - 7TG - 14TG
ĐB82811
G167742
G20753217147
G3419275285804482
776123207356974
G41417406838708223
G5023628162298
677568254215
G6251547387
G724714306
ĐầuĐuôi
06
11,2,5,6,7
23,4,5,7
32,6
42,3,7,7
51,8
68
70,1,3,4,5
82,7
98

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 09-09-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 8TF - 7TF - 5TF
ĐB52783
G100917
G28056079345
G3919237491939678
734825762057438
G47070206490862034
G5962828688765
001742512931
G6217457448
G704162691
ĐầuĐuôi
04
16,7,7,7,9
20,3,6,8
31,4,8
45,8
51,7
60,4,5,8
70,8
82,3,6
91

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 08-09-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 4TE - 2TE - 9TE
ĐB44868
G177679
G26350591051
G3872148316391238
516953272746783
G44597659638827222
G5053055639528
258571483853
G6491279997
G723020013
ĐầuĐuôi
00,2,5
13,4
22,3,7,8
30,8
48
51,3
63,3,8
79,9
82,3,5
91,5,6,7,7

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 07-09-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 8TD - 1TD - 3TD
ĐB97616
G101357
G28213566464
G3824579697053109
811902534940983
G49738760284258068
G5978214765255
145903741883
G6503552821
G788482170
ĐầuĐuôi
02,3,9
16
21,1,5
35,8
48,9
52,5,7,7,9
64,8
70,0,4,6
82,3,3,8
90

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 06-09-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 7TC - 5TC - 11TC
ĐB58517
G115045
G23654893310
G3798362182614419
623222712796909
G46406887004149324
G5929622210126
333589410581
G6947666467
G796603177
ĐầuĐuôi
06,9
10,4,7,9
21,2,4,6,6,7
31,5,6
41,5,7,8
5
60,6,7
70,7
81
96,6

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 05-09-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 7TB - 15TB - 1TB
ĐB30051
G143294
G24813743790
G3517006968939971
630703940384610
G46240285398032312
G5798542032255
817848992794
G6441896157
G750031658
ĐầuĐuôi
00,3,3,3,3
10,2,6
2
37
40,1
50,1,3,5,7,8
6
70,1,8
85,9
90,4,4,6,9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 04-09-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 1TA - 13TA - 5TA
ĐB41784
G140530
G25880588316
G3020984747570848
962215050431213
G42874089308246265
G5071010901135
568288365896
G6636955442
G763585732
ĐầuĐuôi
04,5
10,3,6
21,4
30,2,5,6,6
42,8
55,7,8
63,5
74,5
82,4
90,3,6,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 03-09-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 6SR - 13SR - 11SR
ĐB91254
G137095
G27132356977
G3417613554329078
696554810607296
G47892132937749013
G5342074261569
906537186003
G6404287594
G783608206
ĐầuĐuôi
03,4,6,6
13,8
20,3,6,9
3
43
54,5
60,1,5,9
74,7,8
82,3,7
92,4,5,6

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 02-09-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 13SQ - 6SQ - 15SQ
ĐB40725
G177727
G21142133009
G3889812557033326
733800527817839
G40861138838169805
G5764101460463
334038123943
G6254785457
G712245261
ĐầuĐuôi
05,9
12,2,6
21,4,5,6,7
39
40,1,3,6
52,4,7
61,1,3
70,8
80,1,5,8
9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 01-09-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 2SP - 5SP - 3SP
ĐB61697
G126468
G21666081453
G3146626544952136
181932322449029
G45234007719950169
G5509743184562
662846181993
G6675685564
G784193177
ĐầuĐuôi
0
18,8,9
24,8,9
31,4,6
49
53
60,2,2,4,8,9
75,7,7
84,5
93,3,5,7,7

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 31-08-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 15SN - 6SN - 13SN
ĐB70560
G142546
G22209914478
G3475682590057913
753360002214889
G46514199960188972
G5242247501600
870672630069
G6602794385
G760274495
ĐầuĐuôi
00,0,2,6
13,4,8
22,2,7
36
44,6
50
60,0,3,8,9
72,8
85,9
94,5,9,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 30-08-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 8SM - 1SM - 6SM - 5SM
ĐB52766
G133040
G22288821272
G3400259893237764
468278406610293
G42978099277763508
G5857376999963
575260900885
G6925666490
G779198363
ĐầuĐuôi
08
19
25,5,7
32
40
52
63,3,4,6,6,6
72,3,6,8,9
83,5,8
90,0,2,3,9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 29-08-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 7SL - 15SL - 2SL
ĐB89773
G176425
G27530201236
G3815767856313727
276355591253228
G47652145571132425
G5064114048830
022001635724
G6672228796
G755249679
ĐầuĐuôi
02,4
12,3
20,4,4,5,5,7,8,8
30,5,6
41
52,5,5
63,3
72,3,6,9
8
96,6

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 28-08-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 12SK - 10SK - 8SK
ĐB41362
G143349
G24438530892
G3429384023048799
942817253224562
G44808015990242586
G5277621438763
730721252434
G6809784053
G799327154
ĐầuĐuôi
07,8,9
1
24,5
30,2,2,4,8
43,9
53,4,9
62,2,3
71,6
81,4,5,6
92,9,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 27-08-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 2SH - 5SH - 8SH
ĐB59662
G159098
G22379542858
G3869499630791024
382499592063250
G41633796638277729
G5256751204268
830864994992
G6562114214
G702604145
ĐầuĐuôi
02,7,8
14,4
20,0,4,7,9
33
41,5,9,9
50,8
60,2,2,6,7,8
7
8
92,5,8,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 26-08-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 15SG - 12SG - 10SG
ĐB58963
G195499
G24686737259
G3392206521033593
504954355870564
G43139331796276900
G5053779843868
013990911163
G6444178705
G700588598
ĐầuĐuôi
00,0,5
10,7
20,7
37,9,9
44
58,8,9
63,3,4,7,8
78
84,5
91,3,5,8,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 25-08-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 6SF - 7SF - 13SF
ĐB97301
G124276
G24186495944
G3934221370015165
667960038235261
G42638614647253572
G5939245292935
914288087546
G6780307578
G730711319
ĐầuĐuôi
00,1,7,8
13,9
22,5,9
30,5,8
42,4,6,6
5
61,4,5
71,2,6,8
80,2
92,6

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 24-08-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 9SE - 1SE - 3SE
ĐB25362
G112645
G25962558990
G3647174207832551
991698217100419
G43273184093610804
G5049218821079
169479409382
G6382645322
G723443128
ĐầuĐuôi
04
17,9
22,3,5,8
31
40,0,4,5,5
51
61,2,9
71,3,8,9
82,2,2
90,2,4

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 23-08-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 15SD - 12SD - 4SD
ĐB79347
G121963
G21281883766
G3050129653824131
686914822377480
G47476606275734878
G5893425870872
536794878089
G6121648694
G701803989
ĐầuĐuôi
01
12,8
21,3
31,4,8,9
47,8
5
62,3,6,7
72,3,6,8
80,0,7,7,9,9
91,4

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 22-08-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 4SC - 11SC - 9SC
ĐB56093
G164281
G25861729398
G3996203860496360
095318248937240
G41839302803406158
G5996931580856
841645231234
G6975833764
G752394144
ĐầuĐuôi
04
16,7
20,3,8
31,3,4,9,9
40,0,1,4
52,6,8,8
60,4,9
75
81,9
93,8

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 21-08-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 1SB - 3SB - 5SB
ĐB78137
G135819
G24885611248
G3970784455691893
951140890492625
G46544255024722065
G5360981986176
008992429950
G6354387795
G795505800
ĐầuĐuôi
00,4,9
14,9
25
37
42,4,8
50,0,0,4,6,6,8
65
72,6,8
87,9
93,5,5,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 20-08-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 3SA - 10SA - 11SA
ĐB41265
G173061
G28723832032
G3917786165323445
954544415939497
G41953930081843050
G5157550687419
547969615421
G6772784753
G751081984
ĐầuĐuôi
00,8
19,9
21
32,8
45
50,1,3,3,3,4,9
61,1,5,8
72,5,8,9
84,4,4
97

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 19-08-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 7RQ - 1RQ - 12RQ
ĐB91082
G191467
G28156269297
G3971380011722541
317043763090168
G40106244294849191
G5719407971899
999392587307
G6457472035
G770523566
ĐầuĐuôi
04,6,7
17
2
30,5,5,8
41,2
52,7,8
62,6,7,8
70,2
82,4
91,3,4,7,7,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 18-08-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 2RP - 9RP - 8RP
ĐB07111
G164084
G28107944180
G3257234867206901
571639229743696
G48103976533092746
G5486546702965
157854226545
G6207420711
G747091853
ĐầuĐuôi
01,3,7,9,9
11,1,8
20,2,3
3
45,6,7
53
63,5,5,5
70,2,8,9
80,4
96,7

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 17-08-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 10RN - 14RN - 9RN
ĐB84598
G121843
G28128123128
G3269855370131052
443454512033168
G47944259961908833
G5142043986030
276089052793
G6458577140
G782276753
ĐầuĐuôi
01,5
1
20,0,7,8
30,3
40,3,4,5
52,3,8
60,7,8
77
81,2,5
90,3,8,8,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 16-08-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 4RM - 8RM - 10RM
ĐB65374
G136834
G24725179171
G3131702701310612
321627906474291
G44130871925232811
G5930696886135
469348389511
G6468103940
G783034793
ĐầuĐuôi
03,3,6
11,1,2,3,9
23
30,4,5,8
40,7
51
62,4,8
70,1,4
83,8
91,3,3

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 15-08-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 1RL - 4RL - 15RL
ĐB17474
G161235
G24092175577
G3465809363661352
165573146161683
G43891392134474622
G5685317527856
374941395803
G6655448138
G776115525
ĐầuĐuôi
03
11
21,1,2,5
35,6,8,9
47,8,9
52,2,3,5,5,6,7
61
74,6,7
80,3
91

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 14-08-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 5RK - 6RK - 2RK
ĐB10584
G125712
G28044961871
G3957393109224448
990598614086629
G45549571450451464
G5932067380663
659467630764
G6478927005
G763589838
ĐầuĐuôi
05
12,4
20,7,9
38,8,9
40,5,8,9,9
58,9
63,3,3,4,4
71,8
84
92,4,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 13-08-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 7RH - 13RH - 9RH
ĐB93981
G178798
G28139072012
G3606769270351168
817541900964706
G43402217836242952
G5519933200443
715557666844
G6422322067
G700761591
ĐầuĐuôi
00,2,3,6,9
12,5
20,2,2,4
3
43,4
52,4,5
66,7,8
76,6,8
81
90,1,8,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 12-08-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 11RG - 9RG - 6RG
ĐB69859
G122652
G27243602029
G3179687675907753
464647509312696
G49678198818479641
G5987616057312
192368101134
G6001133658
G741825362
ĐầuĐuôi
01,5
10,2
23,9
33,4,6
41,1,7
52,3,3,8,9,9
62,4,8
76,8
82,8
93,6

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 11-08-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 9RF - 5RF - 11RF
ĐB86376
G193984
G22158664638
G3748324467218135
856284948178874
G45305513180652208
G5382740368584
493413433869
G6041272175
G726925087
ĐầuĐuôi
05,8
1
26,7,8
31,2,4,5,6,8
41,3
50
65,9
72,2,4,5,6
81,4,4,6,7
92

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 10-08-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 7RE - 6RE - 2RE
ĐB14040
G188656
G28226528492
G3695659845185253
459021729458220
G49772691464658703
G5916511056903
679642561743
G6168476685
G747629584
ĐầuĐuôi
02,3,3,5
14
20
3
40,3,7
51,3,6,6
62,5,5,5,5,8
72,6
84,5
92,4,5,6

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 09-08-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 6RD - 13RD - 4RD
ĐB25002
G139146
G21375823706
G3494595656774415
603057045617482
G48830236951662283
G5815762233382
456266794603
G6434144504
G794554477
ĐầuĐuôi
02,3,4,5,6
15
23
30,4
44,4,6
55,6,7,8,9
62,6,7,9
77,9
82,2,3
94

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 08-08-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 2RC - 15RC - 10RC
ĐB09562
G147108
G28167561475
G3271231772642191
954080243786964
G48861076775190628
G5355355000892
612041323898
G6592395405
G739189275
ĐầuĐuôi
00,5,8,8
18,9
20,3,6,8
32,7,9
4
53
61,2,4,7
75,5,5
8
91,2,2,2,5,8

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 07-08-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 14RB - 2RB - 3RB
ĐB28326
G175586
G24431159307
G3196153963009903
195937971945630
G42404073667234428
G5680016181684
179785501891
G6819439936
G700592823
ĐầuĐuôi
00,0,3,4,7
11,5,8,9,9
23,3,6,8,8
30,0,6,6,9
4
50,9
6
7
84,6
91,3,7

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 06-08-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 14RA - 10RA - 6RA
ĐB32648
G145932
G23983857793
G3585567175007063
832493030373613
G40308842850366490
G5628403997641
844741908678
G6291367801
G791470988
ĐầuĐuôi
01,3,8,9
13
28
32,6,8
41,7,7,8,9
50,6
63,7
78
84,8
90,0,1,1,3,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 05-08-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 11QN - 8QN - 2QN
ĐB60091
G147794
G22364901351
G3015259624458845
665440708954881
G45191321294683133
G5267669915546
209245363607
G6695372935
G789879357
ĐầuĐuôi
07
12
25
33,5,6
44,4,5,6,9
51,7
68
72,6
81,7,9,9
91,1,1,2,3,4,5

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 04-08-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 3QM - 13QM - 11QM
ĐB63132
G173770
G22490587481
G3862527897824941
653640864493306
G47829723936879573
G5485379129237
909406787810
G6925254889
G731753252
ĐầuĐuôi
05,6
10,2
25,9
31,2,2,7,9
41,4
52,2,3,4
64
70,3,5,8,8
81,7,9
94

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 03-08-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 3QL - 1QL - 2QL
ĐB25333
G165118
G24415589458
G3930824488645770
050227288532612
G47039213718942174
G5616702624508
925265330582
G6491214196
G737886905
ĐầuĐuôi
05,8
12,4,8
22
33,3,7,7,9
4
52,5,8
62,7,9
70,4
82,2,5,6,8
91,4,6

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 02-08-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 5QK - 9QK - 2QK
ĐB82782
G194045
G25866938238
G3588941632206079
833442857743240
G42671019126120256
G5237211443751
744416193121
G6053278929
G791687963
ĐầuĐuôi
0
12,9
21,2,9
38
40,4,4,4,5
51,3,6
63,8,9
71,2,7,8,9,9
82
91,1,4

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 01-08-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 5QH - 15QH - 2QH
ĐB05356
G175468
G27579465136
G3479228861241265
887851336222868
G43501135686616292
G5553777417724
515071178650
G6316635795
G705201714
ĐầuĐuôi
01,5
12,4,6,7,7
20,2,4
35,6,7
41
50,0,6,6
61,2,5,8,8
7
85
92,4,5

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 31-07-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 14QG - 12QG - 10QG
ĐB56690
G161312
G20189977922
G3563430992622930
452312738133946
G47026028623859151
G5363363803266
858991122857
G6504699709
G703361812
ĐầuĐuôi
03,4,9
12,2,2,8
22,6,6
30,1,3,6
43,6
51,7
66
7
80,1,5,6,9
90,9,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 30-07-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 7QF - 9QF - 10QF
ĐB51357
G162294
G28031893442
G3898749781841969
382053939089726
G45275715750250719
G5594739632830
588136215768
G6447132928
G795396730
ĐầuĐuôi
05
18,8,9
21,5,6,8
30,0,2,9
42,7,7
57,7
63,7,8,9
74,5
81
90,4,5

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 29-07-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 10QE - 8QE - 13QE
ĐB79918
G159307
G25356187015
G3948891901958537
765485739280953
G49614332585834085
G5977173805939
154739802897
G6984511157
G777746445
ĐầuĐuôi
07
11,4,5,8,9
25
37,9
45,7,8
53,7
61,4
71,4,7
80,0,3,4,5,9
92,7

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 28-07-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 14QD - 4QD - 10QD
ĐB59008
G146054
G22742531871
G3704138714900756
407248395215252
G48592779152698735
G5648872832578
163158694144
G6592730069
G716933011
ĐầuĐuôi
08
11,3,6
24,5
30,0,1,5
44,9
52,2,4,6
69,9,9
71,8
83,8
91,2,2,3

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 27-07-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 4QC - 10QC - 9QC
ĐB65694
G180171
G22988620697
G3739925783706218
014541889258660
G40217398866333443
G5997898224820
084976338702
G6492096051
G774331017
ĐầuĐuôi
02
10,7,7,8
20,2
33,3,3,7
43,9
51,4
60
71,4,8
86,8
92,2,2,4,6,7

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 26-07-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 3QB - 15QB - 5QB
ĐB97420
G162976
G22780311950
G3237705441755999
915524142449853
G49831755936325495
G5197399509703
500333178155
G6006441643
G730420506
ĐầuĐuôi
03,3,3,5,6,6
17,7
20,4
30,1,2
41,2,3
50,0,2,3,5,9
6
70,3,6
8
95,9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 25-07-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 10QA - 15QA - 3QA
ĐB22382
G122363
G20204020422
G3594566177261355
718787697171593
G48172352243304218
G5158230228411
964486020930
G6439605607
G764353496
ĐầuĐuôi
02,5,7
11,8
22,2,2
30,0,4,5,9
40,4
55,6
63,4
71,2,2,8
82,2
93,6

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 24-07-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 9PN - 5PN - 12PN
ĐB54161
G194599
G23792954400
G3275218905926682
041331484709088
G41922110587002063
G5381714854149
416444054701
G6592535619
G708924942
ĐầuĐuôi
00,0,1,5,5,8
17,9
21,2,9
33,5
42,7,9,9
59
61,3,4
7
82,5,8
92,2,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 23-07-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 10PM - 8PM - 3PM
ĐB75074
G170690
G25742139771
G3085527837722617
242225062805443
G49116780916419324
G5625539761585
674855234111
G6215516245
G757226456
ĐầuĐuôi
09
11,5,6,6,7
21,2,2,3,4,8
3
41,3,5,8
52,5,6,7
64
71,4,6,7
85
90

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 22-07-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 1PL - 4PL - 10PL
ĐB12598
G199924
G29520865308
G3025908026059726
055375194727843
G40817879667161758
G5252165369324
418304849097
G6415152400
G703292779
ĐầuĐuôi
00,3,8,8
15,6,7
21,4,4,6,7,9
36,7
43,7
52,8
60
79
83,4
90,6,7,8

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 21-07-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 13PK - 5PK - 3PK
ĐB50545
G135760
G23837505828
G3179555397172064
085698122226517
G41342978257249773
G5952247734696
703237108444
G6983803845
G792544799
ĐầuĐuôi
03
10,7
22,2,4,8
32
42,4,5,5,7
54,5
60,4,9
71,3,3,5
82,3
92,6,9

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 20-07-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 1PH - 3PH - 5PH
ĐB17705
G100144
G20923226251
G3535992686623572
683530957752954
G44677198360110901
G5648833381809
563456901035
G6699685645
G787301656
ĐầuĐuôi
01,5,9
11,6
2
30,2,4,5,8
44,5
51,3,4,6
66
72,7,7
83,5,7,8
90,9,9

Xem bảng thống kê kết quả XSMB 60 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong 2 tháng qua.

Bạn có thể xem các thông tin trong 60 ngày sau:

- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng XSTD đã được quay số mở thưởng trong 60 ngày qua bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .

- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải miền bắc đã mở thưởng trong 60 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số” rồi click “Xem”.

- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng 60 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số” rồi click “Xem”.

Lựa chọn hình thức theo dõi SXMB 60 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.

Truy cập để lấy con số may mắn nhất miền bắc hôm nay tại:

Soi cầu Mb hôm nay