XSMB 60 NGÀY TRỞ LẠI ĐÂY - XỔ SỐ MIỀN BẮC 60 NGÀY LIÊN TIẾP

XSMB 60 ngày qua -Sổ kết quả miền Bắc 60 ngày trước

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất: XS MB gửi 6022 (1000đ)

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 23-01-2019 Thứ 4
Đặc biệt17810
Giải nhất36003
Giải nhì 2431995465
Giải ba598807992599726
269654015907814
Giải tư9152733691036144
Giải năm432388197127
489867707637
Giải sáu550440991
Giải bảy40112236
XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 22-01-2019 Thứ 3
Đặc biệt40829
Giải nhất68434
Giải nhì 8881857861
Giải ba956583144852838
390081126225792
Giải tư3964665273745203
Giải năm831625477973
642540800584
Giải sáu275758205
Giải bảy79689788
XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 21-01-2019 Thứ 2
Đặc biệt00962
Giải nhất78214
Giải nhì 9982058589
Giải ba513435655249873
872357270512629
Giải tư5985429763932227
Giải năm045395421617
428168589617
Giải sáu838293287
Giải bảy69399778
XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 20-01-2019 Chủ nhật
Đặc biệt65208
Giải nhất55223
Giải nhì 0701034387
Giải ba208690191146035
149718554583460
Giải tư7858677924523511
Giải năm057469870889
167631798622
Giải sáu547914882
Giải bảy72549592
XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 19-01-2019 Thứ 7
Đặc biệt71892
Giải nhất00967
Giải nhì 7620584573
Giải ba463265494697053
562267071461043
Giải tư6340394500482066
Giải năm171486350031
855144384918
Giải sáu163257436
Giải bảy34647085
XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 18-01-2019 Thứ 6
Đặc biệt04289
Giải nhất05242
Giải nhì 9507164877
Giải ba346736452740670
509860570231069
Giải tư9439022317264099
Giải năm637725251347
378828721798
Giải sáu548660831
Giải bảy29189415
XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 17-01-2019 Thứ 5
Đặc biệt68116
Giải nhất26827
Giải nhì 3126481596
Giải ba875550962937437
652843978792233
Giải tư0839847229146721
Giải năm966282641248
301228567858
Giải sáu840713571
Giải bảy74651552
XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 16-01-2019 Thứ 4
Đặc biệt22086
Giải nhất79312
Giải nhì 9004954062
Giải ba725371029462485
994032663173265
Giải tư3694290764722670
Giải năm193775784575
557645573331
Giải sáu257886750
Giải bảy28973195
XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 15-01-2019 Thứ 3
Đặc biệt84265
Giải nhất28287
Giải nhì 1231052786
Giải ba682909681697614
710221794968079
Giải tư9131749025093665
Giải năm509884432719
477843501221
Giải sáu709861152
Giải bảy22280329
XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 14-01-2019 Thứ 2
Đặc biệt51545
Giải nhất42892
Giải nhì 4340347804
Giải ba342043926775895
586493115103816
Giải tư9799300224399543
Giải năm352506562473
255927206574
Giải sáu684721993
Giải bảy34812864
XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 13-01-2019 Chủ nhật
Đặc biệt38231
Giải nhất01714
Giải nhì 9512677765
Giải ba656096931154686
809988473081787
Giải tư7438985991942950
Giải năm034908491015
314641488354
Giải sáu332381698
Giải bảy72621203
XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 12-01-2019 Thứ 7
Đặc biệt73224
Giải nhất81011
Giải nhì 0074472834
Giải ba021661010033548
603104576635173
Giải tư6474869380542631
Giải năm947387004148
256700334452
Giải sáu304673215
Giải bảy64029948
XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 11-01-2019 Thứ 6
Đặc biệt09841
Giải nhất60943
Giải nhì 5446528979
Giải ba356997308533649
763143826193375
Giải tư5343639969349641
Giải năm664060351480
377977995116
Giải sáu000856078
Giải bảy03381719
XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 10-01-2019 Thứ 5
Đặc biệt30559
Giải nhất78713
Giải nhì 8428817464
Giải ba985401445945907
551046277161680
Giải tư2703797805347176
Giải năm980188352008
982113490687
Giải sáu200788053
Giải bảy56775515
XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 09-01-2019 Thứ 4
Đặc biệt89379
Giải nhất51461
Giải nhì 9968657459
Giải ba543476720568378
489951488239676
Giải tư0860621313806509
Giải năm041687903317
279370109716
Giải sáu477939370
Giải bảy06605997
XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 08-01-2019 Thứ 3
Đặc biệt62880
Giải nhất03899
Giải nhì 2031433936
Giải ba304177114352738
081855533819928
Giải tư5628451051568572
Giải năm460296765223
273162120247
Giải sáu172255260
Giải bảy35110095
XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 07-01-2019 Thứ 2
Đặc biệt32489
Giải nhất47814
Giải nhì 6777864994
Giải ba024663825771930
820092992716437
Giải tư8000841958511130
Giải năm810444233458
264410683756
Giải sáu844880084
Giải bảy82306263
XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 06-01-2019 Chủ nhật
Đặc biệt64391
Giải nhất54349
Giải nhì 8985330879
Giải ba579487476890532
052899732751479
Giải tư7247847213405064
Giải năm387947144113
509390472256
Giải sáu276261803
Giải bảy40541815
XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 05-01-2019 Thứ 7
Đặc biệt90522
Giải nhất22061
Giải nhì 6116806758
Giải ba091938282427809
068556271598624
Giải tư7555221008189573
Giải năm705826686343
442606483166
Giải sáu138453183
Giải bảy76731338
XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 04-01-2019 Thứ 6
Đặc biệt03677
Giải nhất91142
Giải nhì 4004245926
Giải ba801183110616375
787019832645736
Giải tư4172762543805932
Giải năm796919477928
071028099726
Giải sáu656257949
Giải bảy65186800
XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 03-01-2019 Thứ 5
Đặc biệt60824
Giải nhất55041
Giải nhì 1519366122
Giải ba849240771580113
770739897254689
Giải tư9840313838622883
Giải năm385292948031
456883589906
Giải sáu266328646
Giải bảy75782889
XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 02-01-2019 Thứ 4
Đặc biệt56508
Giải nhất45238
Giải nhì 4634945470
Giải ba732562150433565
113609547534876
Giải tư4495227725790193
Giải năm359780969602
952377159239
Giải sáu051963455
Giải bảy30774379
XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 01-01-2019 Thứ 3
Đặc biệt93689
Giải nhất75237
Giải nhì 1884942912
Giải ba477723533142797
655412598349007
Giải tư6362834290932476
Giải năm465441668468
595626046676
Giải sáu585644388
Giải bảy74330040
XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 31-12-2018 Thứ 2
Đặc biệt45276
Giải nhất47653
Giải nhì 8206529276
Giải ba253968159783276
571511406609935
Giải tư7280797381021845
Giải năm481964146791
420688322861
Giải sáu470430439
Giải bảy98592932
XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 30-12-2018 Chủ nhật
Đặc biệt65753
Giải nhất84468
Giải nhì 5172950384
Giải ba328612353272685
557964985396122
Giải tư0774224664634160
Giải năm701431136950
001516307724
Giải sáu079101888
Giải bảy05317383
XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 29-12-2018 Thứ 7
Đặc biệt56675
Giải nhất05257
Giải nhì 3542453107
Giải ba045175832124231
869154966151449
Giải tư8754793913356356
Giải năm693069254555
655907220856
Giải sáu713567132
Giải bảy91778009
XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 28-12-2018 Thứ 6
Đặc biệt66241
Giải nhất74515
Giải nhì 9914399418
Giải ba110473901541600
773441122239764
Giải tư9340375153868133
Giải năm271136868055
794423076020
Giải sáu492677628
Giải bảy84746800
XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 27-12-2018 Thứ 5
Đặc biệt24529
Giải nhất55726
Giải nhì 8762181834
Giải ba061832834285432
862480082766193
Giải tư3579121415905315
Giải năm371554493783
035857193156
Giải sáu205927937
Giải bảy46866833
XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 26-12-2018 Thứ 4
Đặc biệt73330
Giải nhất59327
Giải nhì 6820276003
Giải ba171226148691537
438722452045662
Giải tư4077714901297792
Giải năm382217369356
187934792096
Giải sáu094271053
Giải bảy30073758
XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 25-12-2018 Thứ 3
Đặc biệt09956
Giải nhất75272
Giải nhì 2234255313
Giải ba896741641605087
490990341306496
Giải tư3387914126414018
Giải năm497351714288
048180917371
Giải sáu290818604
Giải bảy63016754
XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 24-12-2018 Thứ 2
Đặc biệt50522
Giải nhất93807
Giải nhì 6066434149
Giải ba411887565228599
113220925124266
Giải tư4305869697160634
Giải năm174810206324
408163619632
Giải sáu263343076
Giải bảy30370382
XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 23-12-2018 Chủ nhật
Đặc biệt47793
Giải nhất96106
Giải nhì 0384071903
Giải ba654225966919627
316917734434459
Giải tư2103088803418898
Giải năm246924108248
533848180122
Giải sáu714693772
Giải bảy52005091
XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 22-12-2018 Thứ 7
Đặc biệt54691
Giải nhất17119
Giải nhì 7854314986
Giải ba058347027045686
609499220803756
Giải tư0808738103710211
Giải năm189057923023
178987183348
Giải sáu909044648
Giải bảy42526965
XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 21-12-2018 Thứ 6
Đặc biệt95367
Giải nhất63553
Giải nhì 5008895982
Giải ba858761053639412
210998715573147
Giải tư9249486063181341
Giải năm588421903404
294260736163
Giải sáu062911509
Giải bảy97708666
XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 20-12-2018 Thứ 5
Đặc biệt41302
Giải nhất47422
Giải nhì 2627096796
Giải ba556359815914745
726812470591107
Giải tư3725065406850444
Giải năm072608048807
819673519516
Giải sáu388208566
Giải bảy48427021
XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 19-12-2018 Thứ 4
Đặc biệt29775
Giải nhất09989
Giải nhì 1084548007
Giải ba049591717179473
660808122486349
Giải tư0628795028261009
Giải năm474533420835
435813091420
Giải sáu480956203
Giải bảy99053577
XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 18-12-2018 Thứ 3
Đặc biệt84415
Giải nhất40675
Giải nhì 1023212365
Giải ba282018124231878
663216918349209
Giải tư3164931055743257
Giải năm817700927116
307626526349
Giải sáu939694183
Giải bảy28577736
XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 17-12-2018 Thứ 2
Đặc biệt46365
Giải nhất59917
Giải nhì 1668055318
Giải ba302302432417794
643532538259178
Giải tư9320170646190567
Giải năm486623281998
405970799881
Giải sáu721147132
Giải bảy37603220
XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 16-12-2018 Chủ nhật
Đặc biệt60310
Giải nhất86200
Giải nhì 2119501553
Giải ba848988861799996
846650189319352
Giải tư0021307066584045
Giải năm089038911071
437924759118
Giải sáu461430513
Giải bảy13926352
XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 15-12-2018 Thứ 7
Đặc biệt22750
Giải nhất77177
Giải nhì 8313542496
Giải ba053547198042609
860894715911552
Giải tư9448577858746283
Giải năm742002140200
923029313741
Giải sáu728712281
Giải bảy71550603
XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 14-12-2018 Thứ 6
Đặc biệt47788
Giải nhất90784
Giải nhì 5028326317
Giải ba849150045053073
935068363267588
Giải tư5041788799922424
Giải năm767769549906
947451739841
Giải sáu720521185
Giải bảy02830754
XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 13-12-2018 Thứ 5
Đặc biệt83517
Giải nhất17884
Giải nhì 5775780167
Giải ba804269070561683
413035476201224
Giải tư7700147196342656
Giải năm748622441483
839221168758
Giải sáu785792839
Giải bảy69689475
XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 12-12-2018 Thứ 4
Đặc biệt63140
Giải nhất12581
Giải nhì 9768504032
Giải ba921117747906208
827998039656661
Giải tư6555240526430153
Giải năm331560413734
072359828169
Giải sáu951310389
Giải bảy22912397
XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 11-12-2018 Thứ 3
Đặc biệt38991
Giải nhất70217
Giải nhì 4251171943
Giải ba411180998047721
336565848433062
Giải tư4672511278702403
Giải năm781451956567
651497388673
Giải sáu855607086
Giải bảy79368699
XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 10-12-2018 Thứ 2
Đặc biệt39341
Giải nhất39185
Giải nhì 6282638885
Giải ba877249730007530
579079290282203
Giải tư3827809236960301
Giải năm220716851255
259399063278
Giải sáu691078105
Giải bảy81666771
XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 09-12-2018 Chủ nhật
Đặc biệt77308
Giải nhất42084
Giải nhì 5046110314
Giải ba140594760696282
990860182598135
Giải tư2522456852486359
Giải năm230362450377
362606045555
Giải sáu151427345
Giải bảy47499944
XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 08-12-2018 Thứ 7
Đặc biệt64793
Giải nhất11002
Giải nhì 5729204037
Giải ba125143106892657
462077058979122
Giải tư5232660153986602
Giải năm304785756500
955229059536
Giải sáu070109979
Giải bảy39502111
XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 07-12-2018 Thứ 6
Đặc biệt25367
Giải nhất15164
Giải nhì 1197266004
Giải ba885629845231364
193111125411625
Giải tư2905283246887268
Giải năm134197429018
966328595962
Giải sáu406281771
Giải bảy48093690
XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 06-12-2018 Thứ 5
Đặc biệt81154
Giải nhất41297
Giải nhì 7056714701
Giải ba955894657425137
757448593217662
Giải tư0406452252384538
Giải năm897844016833
452950671586
Giải sáu164994904
Giải bảy93845488
XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 05-12-2018 Thứ 4
Đặc biệt12188
Giải nhất98049
Giải nhì 1911130689
Giải ba034036956576882
537503890087956
Giải tư9668024971682353
Giải năm719466013680
765385475548
Giải sáu169412816
Giải bảy55869887
XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 04-12-2018 Thứ 3
Đặc biệt97859
Giải nhất02642
Giải nhì 5673830266
Giải ba371953690666536
811714796959096
Giải tư2232765923323666
Giải năm935158853121
095179124278
Giải sáu250715091
Giải bảy54626622
XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 03-12-2018 Thứ 2
Đặc biệt99667
Giải nhất71324
Giải nhì 6269015314
Giải ba092700202774364
228494714504223
Giải tư2248834326046864
Giải năm038518459246
826167127198
Giải sáu213654279
Giải bảy04061954
XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 02-12-2018 Chủ nhật
Đặc biệt71456
Giải nhất29176
Giải nhì 4893804560
Giải ba567957047488585
634034454761358
Giải tư1127378924382885
Giải năm023705303466
480798599868
Giải sáu900111293
Giải bảy66718497
XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 01-12-2018 Thứ 7
Đặc biệt72729
Giải nhất35229
Giải nhì 0633970800
Giải ba763674874887121
817267237057111
Giải tư9300025005849830
Giải năm263600255192
492433608715
Giải sáu289388227
Giải bảy39870654
XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 30-11-2018 Thứ 6
Đặc biệt88321
Giải nhất39525
Giải nhì 5382679534
Giải ba115487626438495
479977672414031
Giải tư2849737545440802
Giải năm220322763468
281964927497
Giải sáu472346331
Giải bảy73155306
XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 29-11-2018 Thứ 5
Đặc biệt98929
Giải nhất46801
Giải nhì 0372522866
Giải ba994778153946257
798851666783005
Giải tư7077600393323736
Giải năm717769476916
110276445332
Giải sáu178016793
Giải bảy37583046
XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 28-11-2018 Thứ 4
Đặc biệt81965
Giải nhất86368
Giải nhì 5378326833
Giải ba437898905637846
163909484388348
Giải tư4454146615159014
Giải năm370802699705
676777907707
Giải sáu023063565
Giải bảy75764879
XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 27-11-2018 Thứ 3
Đặc biệt44616
Giải nhất30640
Giải nhì 7775701553
Giải ba038924152618539
533116026348599
Giải tư2301948694688398
Giải năm328139478265
314249759171
Giải sáu868339158
Giải bảy66574315
XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 26-11-2018 Thứ 2
Đặc biệt74033
Giải nhất25383
Giải nhì 7618171283
Giải ba513461323772856
035208314306133
Giải tư1178720419856671
Giải năm242767787336
134206238496
Giải sáu647355609
Giải bảy43759980
XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 25-11-2018 Chủ nhật
Đặc biệt34635
Giải nhất29713
Giải nhì 1761095811
Giải ba054578702275253
393192799443423
Giải tư1124871568147347
Giải năm321840020897
850063225398
Giải sáu965530071
Giải bảy22812815

XSMB 60 ngày ngày gần đây nhất cho người chơi theo dõi thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thuyết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 2 tháng.

Kết quả xổ số miền bắc 60 ngày được cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra được chi tiết nhất các kết quả của từng giải thưởng trong 2 tháng gần nhất đảm bảo độ chính xác và chi tiết nhất.

Xem KQXSMB 60 ngày gần đây nhất cho phép người xem kiểm tra các thông số sau:

- Kết quả 60 ngày tổng hợp chi tiết của xổ số miền bắc tại phần ‘Đầy đủ’.

- Xem thông tin về lô tô 2 số cuối của các giải thưởng trong các kì quay số mở thưởng xổ số 60 ngày miền bắc bằng cách kích vào mục ‘2 số’.

- Xem thông tin về lô tô 3 số cuối của các giải thưởng của các kì quay số mở thưởng xổ số miền bắc 60 ngày gần đây nhất bằng cách kích vào mục ‘3 số’.

Xem kết quả XSMB đầy đủ các ngày trong năm tại đây: XSTD