XSMB 60 NGÀY TRỞ LẠI ĐÂY - XỔ SỐ MIỀN BẮC 60 NGÀY LIÊN TIẾP

XSMB 60 ngày qua -Sổ kết quả miền Bắc 60 ngày trước

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất: XS MB gửi 6022 (1000đ)

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 18-03-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 11FD - 4FD - 10FD
ĐB41334
G184633
G27273800524
G3187770383184391
897678397146277
G46034227502162821
G5954810322492
443156801932
G6794392508
G731627267
ĐầuĐuôi
08
16
21,4
31,1,1,2,2,3,4,4,8
48
5
62,7,7
71,2,5,7,7
80
91,2,2,4

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 17-03-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 7FC - 3FC - 9FC
ĐB96651
G120755
G20289271843
G3243093976886989
503314896287734
G45261553163775755
G5414475219652
192808708821
G6257627613
G751947075
ĐầuĐuôi
09
13
21,1,7,8
31,1,4
43,4
51,1,2,5,5,7
61,2,8
70,0,5,7
89
92,4

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 16-03-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 8FB - 2FB - 15FB
ĐB26682
G137391
G26923841265
G3996043317815445
022567760472373
G43377346147992904
G5362523946750
373856963484
G6190477144
G739600604
ĐầuĐuôi
04,4,4,4,6
1
25
38,8,9
44,5
50,6
60,1,5
73,7,7,8
82,4
90,1,4,6,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 15-03-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 15FA - 4FA - 8FA
ĐB40771
G189617
G25868559275
G3326642062611516
778266233252831
G48898452084527809
G5250582171282
078966871288
G6329366771
G749429963
ĐầuĐuôi
05,9
16,7,7
20,6,6,9
31,2
42,9
52
63,4,6
71,1,5
82,5,7,8,9
98,9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 14-03-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 15ED - 12ED - 6ED
ĐB75608
G115029
G28424145914
G3517318227532352
859352366555488
G41313077818410318
G5647836342034
215498431243
G6758605254
G773283182
ĐầuĐuôi
05,8
13,4,8
28,9
31,1,4,4,5
41,1,3,3
52,4,4,8
65
73,5,8,8
82,8
9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 13-03-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 13EC - 9EC - 7EC
ĐB55062
G146864
G29951558103
G3400214125937709
334708778219037
G42645601498721777
G5061241614925
355207463784
G6881272227
G740495944
ĐầuĐuôi
03,9
12,4,5
21,5,7
37
40,4,5,6,9
52,9,9
61,2,4
70,2,2,7
81,2,4
9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 12-03-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 3EB - 5EB - 7EB
ĐB37899
G194673
G26454391378
G3349077529401032
772167628391196
G49474824279433986
G5795149177412
414906876865
G6978800652
G703086334
ĐầuĐuôi
00,3,7,8
12,6,7
2
32,4
42,3,3,9
51,2
63,5
73,4,8,8
83,6,7
94,6,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 11-03-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 13EA - 8EA - 7EA
ĐB97291
G182885
G25655402384
G3958381664307036
298280006811762
G44223281593633426
G5991164282526
065843053813
G6079794125
G772230538
ĐầuĐuôi
05,5
11,3,5
23,3,5,6,6,8,8
36,8,8
43
54,8
62,3,8
72,9
84,5
91,4

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 10-03-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 4DC - 2DC - 1DC
ĐB74359
G176419
G24410191993
G3868141557914774
670255269536608
G44737989760182310
G5003345184652
949023010141
G6439273579
G768879497
ĐầuĐuôi
01,1,8
10,4,8,8,9
25
33,7,9
41
52,9
68
73,4,9,9
87
90,3,4,5,7,7

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 09-03-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 15DB - 9DB - 10DB
ĐB06000
G197910
G22060534406
G3938266230826644
260062921496463
G43468793995243551
G5979978827085
295786757737
G6513422652
G737947028
ĐầuĐuôi
00,5,6,6,8
10,3,4
22,4,6,8
37,7,9
44
51,2,7
63,8
70,5
82,5
94,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 08-03-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 6DA - 11DA - 15DA
ĐB09702
G174663
G23075857111
G3602741243544317
582463611828338
G49640454992234480
G5152130339929
548172879320
G6738184948
G702014293
ĐầuĐuôi
01,2,2
11,7,8
20,1,3,9
33,5,8,8
40,2,6,8,9
58
63
74
80,1,4,7
93

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 07-03-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 12CB - 11CB - 6CB
ĐB72672
G151065
G29463019339
G3094642781551563
526917698964292
G46579903094248380
G5200710269874
113357203016
G6956781069
G736308570
ĐầuĐuôi
07
15,6
20,4,6
30,0,0,3,6,9
4
56
63,4,5,9
70,2,4,9
80,1,5,9
91,2

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 06-03-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 12CA - 5CA - 9CA
ĐB87807
G158780
G20632191122
G3610134650788781
764131150924699
G41703391201785627
G5797196089597
494063555636
G6120537783
G783168456
ĐầuĐuôi
03,7,7,8,9
12,3,3,6
20,1,2,7
36,7
40
55,6
6
71,8
80,1,3,3,4
97,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 05-03-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 5BA - 10BA - 4BA
ĐB02286
G176770
G20682525300
G3255429258597675
586949691489230
G49993031256122702
G5405719720159
089015259043
G6005909407
G715399332
ĐầuĐuôi
00,2,5,7,9
12,2,4,5
25,5
30,2,9
42,3
57,9
6
70,2,5
85,6
90,3,3,4

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 04-03-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 11LZ - 9LZ - 8LZ
ĐB11155
G145805
G23588389943
G3226939869574276
132921551375857
G46865945890119882
G5149023307550
558944958524
G6699510099
G733043860
ĐầuĐuôi
04,5
10,1,3
24
30,3,8
43
50,5,7,8
60,5
76
82,3,9
90,2,3,5,5,9,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 03-03-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 14LY - 13LY - 8LY
ĐB58310
G110624
G27143278957
G3642221069368066
579655804563636
G40614431011707093
G5558200332199
787492828442
G6834082688
G712899206
ĐầuĐuôi
06
10,0,2,4
22,4
32,3,4,6
42,5
57
65,6
70,4
82,2,2,8,9
92,3,3,9

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 02-03-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 8LX - 12LX - 13LX
ĐB62505
G120787
G21129483741
G3625471241325832
441031611549454
G45557819095840213
G5624829403251
543529323665
G6386147621
G787105288
ĐầuĐuôi
03,5
10,3,3,5
21
32,2,5
40,1,7,7,8
51,2,4,7
65
7
84,6,7,7,8
90,4

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 01-03-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 5LV - 11LV - 13LV
ĐB71310
G106742
G28128212686
G3907761166862008
610539403213083
G46324690142720373
G5373198475459
846431970691
G6531492827
G732116776
ĐầuĐuôi
01,8
10,1
24,7
31,1,2,2
42,7
53,9
64,7,8
72,3,6,6
82,3,6
91,2,7

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 28-02-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 5LU - 9LU - 8LU
ĐB61214
G196589
G20537839524
G3446799271635241
043317925113630
G43161518896170660
G5901152005087
612824272478
G6169178951
G708172663
ĐầuĐuôi
00,8
11,4,6,7,7
24,6,7,8
30,1
41
51,1
60,1,3,9
78,8,8,9
87,8,9
9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 27-02-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 14LT - 1LT - 10LT
ĐB68716
G121136
G25780350551
G3184921161387193
157081750008663
G44254907977269558
G5809914376832
389934925039
G6160626587
G728576494
ĐầuĐuôi
00,3,8
13,6
26,6,8
32,6,7,9
4
51,4,7,8
60,3,4
79
87
92,2,3,4,9,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 26-02-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 15LS - 13LS - 14LS
ĐB17948
G156052
G20785472825
G3473497943509013
010831259512432
G42292641408809850
G5606508692696
572643011244
G6354960277
G716147389
ĐầuĐuôi
01
13,4,4,6
25,6
32,5
44,8,9
50,2,4,4
60,5,9
73,7
80,3,9
92,5,6

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 25-02-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 12LR - 10LR - 4LR
ĐB37168
G114350
G23845772236
G3363297330149104
399537161949805
G43513886706864710
G5787941508523
579137089545
G6722699314
G738655681
ĐầuĐuôi
01,4,5,8
10,3,4,9
22,3,9
36,8
45
50,0,3,6,7
65,7,8
79
81,6
91,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 24-02-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 15LQ - 2LQ - 1LQ
ĐB55232
G139106
G24293466588
G3194921267940369
161646418142536
G45253722135699949
G5921896156384
977406679256
G6053151027
G704340717
ĐầuĐuôi
04,6,7
15,7,8
21,7
32,4,4,6
49
51,3,3,6
64,7,9,9
74,9
81,4,8
92

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 23-02-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 5LP - 15LP - 3LP
ĐB63311
G186911
G21621995693
G3748531185199198
072860933042706
G43296290856049414
G5972074630959
282573134473
G6407781040
G796395334
ĐầuĐuôi
04,6,7,8
11,1,3,4,9
20,5
30,4,9
40
51,3,3,9
63
73
81,6
93,6,6,8

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 22-02-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 9LN - 7LN - 11LN
ĐB34463
G153655
G21223026939
G3829807273558528
560625181475106
G43784920010136658
G5079863731295
796284362527
G6205320069
G783448690
ĐầuĐuôi
00,5,6
13,4
20,7,8
30,5,6,9
44
55,8
62,2,3,9
73
80,3,4,6
90,5,8

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 21-02-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 9LM - 15LM - 6LM
ĐB89968
G175866
G25703979159
G3156821401543743
570488999340390
G47907460239216172
G5823447644536
969468433812
G6974962317
G765403376
ĐầuĐuôi
02,7
12,5,7
21
33,4,6,9
40,3,3,8
59
62,4,5,6,8
72,4,6
82
90,3,4

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 20-02-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 12KZ - 10KZ - 4KZ
ĐB28716
G160764
G21932925694
G3281649533204087
575416125504098
G42787215093551033
G5454886880833
244443435394
G6666471422
G773415143
ĐầuĐuôi
0
16
22,9
32,3,3
41,1,3,3,4,8
50,1,5,5
64,4,6
71,3
87,7,8
94,4,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 19-02-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 6KY - 1KY - 2KY
ĐB86105
G155689
G22650359506
G3442711865252665
194682911670851
G44952378413347882
G5625093849488
758749319661
G6895491961
G775685549
ĐầuĐuôi
03,5,6
16
2
31,4
49
50,1,2,2,5
61,1,5,8,8
71,5
82,4,4,7,8,9
91,5

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 18-02-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 10KX - 14KX - 5KX
ĐB15297
G169209
G27521583161
G3922214163561327
664095310270126
G48090536490708033
G5535912933130
289954860063
G6455989243
G789216242
ĐầuĐuôi
02,9,9
15
21,1,6,7
30,3,5
42,3
55,9
61,2,3,4
70
86,9,9
90,3,7,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 17-02-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 9KV - 2KV - 5KV
ĐB54486
G125897
G24783240270
G3895477565954702
320991123906965
G48106638626205912
G5696705718197
878982113152
G6304513949
G787663635
ĐầuĐuôi
02,4,6
11,2,3
20
32,5,6,9
47,9
52,9
65,6,7
70,1
86,6,7,9
97,7,9

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 16-02-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 3KU - 13KU - 5KU
ĐB57480
G140751
G22713069477
G3759163996822680
357506735215052
G45258012907490873
G5392522756617
801958275047
G6126308876
G700491255
ĐầuĐuôi
00,8
12,6,7,9
25,6,7,9
30
47,9,9
50,1,2,2,5,8
68
73,5,6,7
80,0
9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 15-02-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 5KT - 14KT - 1KT
ĐB65132
G127219
G22075071078
G3316974843909036
117999880904611
G41896735459094400
G5802855537838
406808318115
G6609959670
G724806802
ĐầuĐuôi
00,2,9,9,9
11,5,9
24,8
31,2,6,8,9
4
50,3,4,9
68,8
70,8
80
96,7,9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 14-02-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 5KS - 2KS - 9KS
ĐB28929
G112758
G21313805847
G3594317679862214
115108444658671
G49374666544204353
G5856267349287
574934394287
G6878973592
G740924178
ĐầuĐuôi
0
10,4
20,9
31,4,8,9
40,1,6,7,9
53,8
62,5
71,3,4,8,8
87,7
92,2,8

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 13-02-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 9KR - 4KR - 11KR
ĐB67091
G107897
G28796760602
G3156198430954261
802890111534728
G43941848021604635
G5278650035136
689321779925
G6876959773
G715830936
ĐầuĐuôi
02,3,9,9
15,5,9
25,8
35,6,6
41
59
60,1,7
73,6,7
80,3,6,9
91,3,7

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 12-02-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 9KQ - 6KQ - 10KQ
ĐB11333
G132253
G29616493077
G3391905442603846
676824173007962
G44866416947173868
G5200487022945
612079383317
G6647127083
G748445243
ĐầuĐuôi
02,4
17,7
20,6,7
30,3,8
43,4,5,6,7,8
52,3
62,4,6,8,9
77
82,3
90

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 11-02-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 5KP - 8KP - 15KP - 2KP
ĐB27459
G178249
G25193357101
G3026982600407203
391485454189751
G47620003951152725
G5140404461205
008659448117
G6333480641
G779362193
ĐầuĐuôi
01,3,4,4,5
15,7
20,1,5
33,3,6,9
41,1,4,6,8,9
51,9
6
79
80,6
93,8

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 10-02-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 15KN - 6KN - 11KN
ĐB83208
G172164
G26942732385
G3977564801318542
448870484580171
G44833466727401345
G5195579298996
480186653825
G6989787592
G762448974
ĐầuĐuôi
01,8
13
25,7,9
33
40,2,4,5,5
55,6
62,4,5,7
71,4
85,7,7,9,9
92,6

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 09-02-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 13KM - 9KM - 5KM
ĐB65826
G111452
G26265592414
G3630796046557932
419153082983970
G40617527218597344
G5900727239513
577415097501
G6952353424
G742024619
ĐầuĐuôi
01,2,7,9
13,4,5,7,9
23,4,6,9
32
42,4,6
52,2,3,5,9
65
70,2,4,9
8
9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 08-02-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 6KL - 5KL - 7KL - 22KL - 10KL
ĐB32999
G132196
G20912188937
G3031222023908897
632913551990363
G43279032801966040
G5371167748125
072404461121
G6984804272
G715111294
ĐầuĐuôi
04
11,1,2,5,9
21,1,2,4,5,8
37,9
40,6
5
63
72,4,9
84
91,4,6,6,7,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 03-02-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 15HZ - 1HZ - 5HZ - 10HZ
ĐB61090
G149169
G23321084333
G3692837048945784
777304102705042
G49954023545159234
G5036278244807
564371147929
G6157797201
G728765508
ĐầuĐuôi
01,7,8
10,4,5
24,7,8,9
30,3,4,5
42,3
54,5,7
62,9
76
83,4,9
90,7

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 02-02-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 11HY - 12HY - 1HY
ĐB93843
G140130
G20654159475
G3075917814404746
889997081940731
G48083312110222354
G5924634446151
107120315949
G6390842396
G744047888
ĐầuĐuôi
04
19
21,2
30,1,1
41,2,3,4,4,4,6,6,9
51,4
6
71,5,8
83,8
90,1,6,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 01-02-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 1HX - 11HX - 3HX
ĐB08988
G122416
G24360656865
G3748431252705270
369394404211960
G49217822233493524
G5792352357728
205939368850
G6644850157
G752380857
ĐầuĐuôi
06,8
16,7
22,3,4,7,8
35,6,8,9
42,3,4,9
50,0,2,7,7,9
60,5
70
88
9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 31-01-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 7HV - 11HV - 3HV
ĐB77622
G166550
G21186739080
G3039435131777652
917110964118425
G41952284347248141
G5678392547418
817902244720
G6381811374
G716997343
ĐầuĐuôi
0
11,1,6,7,8
20,2,4,4,5
3
41,1,3,3,3
50,2,2,4
67
73,4,9
80,1,3
99

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 30-01-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 3HU - 5HU - 13HU
ĐB10344
G185093
G25316109000
G3409037301513519
970238291053140
G47504980783754615
G5251944600394
224692107259
G6020924658
G708959110
ĐầuĐuôi
00,3,4,7,8
10,0,0,5,5,9,9
20,3,4
3
40,4,6
58,9
60,1
75
8
91,3,4,5

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 29-01-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 7HT - 9HT - 15HT
ĐB56579
G142767
G22937521047
G3756513513352385
591712040973525
G46438981988472539
G5229178503669
274170521108
G6664515572
G737590168
ĐầuĐuôi
01,8,9
15,9
25
33,7,8,9
41,7,7
50,1,2,9
64,7,8,9
71,2,5,9
85
91

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 28-01-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 13HS - 11HS - 3HS
ĐB85889
G119391
G23089780995
G3752676714900607
412948436954633
G45644510230568594
G5504562913579
750383881209
G6244186835
G759833419
ĐầuĐuôi
02,3,7,9
19
2
33,4,5
44,4,5,9
56,9
67,9
79
83,6,8,9
91,1,4,4,5,7

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 27-01-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 12HR - 8HR - 9HR
ĐB58549
G162533
G21980512534
G3776694995879536
139236557240789
G44484380984152507
G5425797086267
777837290024
G6305984522
G781100306
ĐầuĐuôi
03,5,5,6,7,8,9
10,5
22,3,4,9
33,4,6
49
57,8
67,9
72,8
81,4,4,9
9

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 26-01-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 11HQ - 10HQ - 8HQ
ĐB62279
G166943
G22209392817
G3343354669810329
637845774261250
G40066502172590059
G5718445912398
864601868611
G6425443869
G765333639
ĐầuĐuôi
0
11,7
21,5,9
33,5,6,9
42,3,3,6
50,9,9
65,6,9
79
84,4,6
91,3,8,8

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 25-01-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 12HP - 3HP - 4HP
ĐB95565
G131663
G29237472652
G3534018245676801
721096421015377
G42696066160271009
G5588001942866
394116537485
G6197722373
G790972399
ĐầuĐuôi
01,1,9,9
10
22,3,7
3
41
52,3,6
61,3,5,6
73,4,7
80,5
90,4,6,7,7,9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 24-01-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 2HN - 9HN - 11HN
ĐB69336
G165487
G23384782018
G3808469508009696
005577366356925
G45326574915799919
G5277752625416
071220063111
G6840634596
G794333224
ĐầuĐuôi
06
11,2,6,8,9
24,5,6
32,3,4,6
40,6,7,9
57
62,3
77,9
80,7
94,6,6

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 23-01-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 10HM - 14HM - 15HM
ĐB17810
G136003
G22431995465
G3598807992599726
269654015907814
G49152733691036144
G5432388197127
489867707637
G6550440991
G740112236
ĐầuĐuôi
03,3
10,1,4,9,9
22,3,5,6,7
36,6,7
40,0,4
50,2,9
65,5
70
80
91,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 22-01-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 5HL - 2HL - 1HL
ĐB40829
G168434
G28881857861
G3956583144852838
390081126225792
G43964665273745203
G5831625477973
642540800584
G6275758205
G779689788
ĐầuĐuôi
03,5,8
16,8
25,9
34,8
47,8
52,8,8
61,2,4,8
73,4,5,9
80,4,8
92,7

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 21-01-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 9HK - 8HK - 14HK
ĐB00962
G178214
G29982058589
G3513435655249873
872357270512629
G45985429763932227
G5045395421617
428168589617
G6838293287
G769399778
ĐầuĐuôi
05
14,7,7
20,7,9
35,8,9
42,3
52,3,8
62,9
73,8
81,5,7,9
93,3,7,7

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 20-01-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 15GZ - 4GZ - 2GZ
ĐB65208
G155223
G20701034387
G3208690191146035
149718554583460
G47858677924523511
G5057469870889
167631798622
G6547914882
G772549592
ĐầuĐuôi
08
10,1,1,4
22,3
35
45,7
52,4,8
60,9
71,2,4,6,9,9
82,7,7,9
92,5

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 19-01-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 7GY - 5GY - 15GY
ĐB71892
G100967
G27620584573
G3463265494697053
562267071461043
G46340394500482066
G5171486350031
855144384918
G6163257436
G734647085
ĐầuĐuôi
05
14,4,8
26,6
31,4,5,6,8
40,3,5,6,8
51,3,7
63,4,6,7
70,3
85
92

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 18-01-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 13GX - 15GX - 8GX
ĐB04289
G105242
G29507164877
G3346736452740670
509860570231069
G49439022317264099
G5637725251347
378828721798
G6548660831
G729189415
ĐầuĐuôi
02
15,8
23,5,6,7,9
31,9
42,7,8
5
60,9
70,1,2,3,7,7
86,8,9
94,8,9

Xem bảng thống kê kết quả XSMB 60 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong 2 tháng qua.

Bạn có thể xem các thông tin trong 60 ngày sau:

- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng XSTD đã được quay số mở thưởng trong 60 ngày qua bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .

- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải miền bắc đã mở thưởng trong 60 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số” rồi click “Xem”.

- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng 60 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số” rồi click “Xem”.

Lựa chọn hình thức theo dõi SXMB 60 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.

Truy cập để lấy con số may mắn nhất miền bắc hôm nay tại:

Soi cầu Mb hôm nay