XSMB 60 NGÀY TRỞ LẠI ĐÂY - XỔ SỐ MIỀN BẮC 60 NGÀY LIÊN TIẾP

>

XSMB 60 ngày qua -Sổ kết quả miền Bắc 60 ngày trước

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất: XS MB gửi 6022 (1000đ)

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 21-05-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 11QU - 15QU - 10QU
ĐB04934
G110898
G20889501278
G3171370106897069
718074889043994
G47046382601195064
G5546444989375
908713987094
G6378159040
G737575629
ĐầuĐuôi
07
19
26,9
34,7,7
40,6
56,7,9
64,4,8,9
75,8,8
87
90,4,4,5,8,8,8

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 20-05-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 13QT - 2QT - 1QT
ĐB43464
G193972
G26814613245
G3639829918135268
274805955149534
G42781138297448878
G5218176835356
052030219102
G6807376552
G760014715
ĐầuĐuôi
01,2,7
15
20,1
34
44,5,6,7
51,2,6
60,4,8
72,6,8
80,1,1,1,2,2,3
9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 19-05-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 11QS - 3QS - 15QS
ĐB20112
G193858
G21699672107
G3395505201561595
774820761331996
G40225757799766368
G5514477031841
288624874869
G6557594385
G768494415
ĐầuĐuôi
03,7
12,3,5,5
25
3
41,4,4,9
50,7,8
68,8,9
76,7
82,5,6,7
94,5,6,6

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 18-05-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 7QR - 12QR - 3QR
ĐB92849
G100559
G22965134273
G3133825859111158
155499230928277
G47652668464215766
G5699935055416
516937407973
G6136761834
G767195754
ĐầuĐuôi
05,9
16,9
21
34,6
40,9,9
51,2,4,7,8,9
61,6,7,9
73,3,7
82,4
91,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 17-05-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 12PZ - 13PZ - 15PZ
ĐB10532
G189701
G26285033857
G3787048258144059
375018119116255
G41515161269472886
G5177576049546
798046013484
G6035215349
G700054554
ĐầuĐuôi
00,1,1,1,4,4,5
12,5,5
2
32,5
45,6,7,9
50,4,5,7,9
6
75
80,1,4,6
91

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 16-05-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 12PY - 2PY - 6PY
ĐB23736
G179828
G20384206815
G3213756243201012
104426047547621
G42372813111276389
G5044068230889
600623530285
G6407967836
G726906096
ĐầuĐuôi
06,7
12,5
21,3,6,7,8
31,2,6,6
40,2,2
53
60,7
72,5,5
85,9,9
90,6

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 15-05-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 12PX - 8PX - 2PX
ĐB22819
G120823
G24604184326
G3647358265566476
493021704745587
G42938123925532370
G5135523983873
855104087133
G6432908213
G781183317
ĐầuĐuôi
02,8,8
13,7,8,9
23,6
32,3,3,5,8,9
41,7
51,3,5,5
6
70,3,6
81,7
98

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 14-05-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 4PV - 8PV - 2PV
ĐB38982
G105375
G26052832359
G3668263760739653
095534177903386
G44574619274683405
G5529897491395
432540171260
G6350418660
G713938055
ĐầuĐuôi
05,7
13,7,8
25,6,8
3
49
50,3,3,5,9
60,0,8
74,5,9
80,2,6
92,3,5,8

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 13-05-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 9PU - 14PU - 2PU
ĐB75368
G137158
G28049316955
G3975925190719021
079975355772877
G47369223596507699
G5234664224793
734480142746
G6347259591
G759659075
ĐầuĐuôi
07
14
21,2
35
44,6,6,7
50,5,7,8,9,9
65,8,9
75,7
8
90,1,2,3,3,7,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 12-05-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 15PT - 1PT - 9PT
ĐB55886
G188930
G26436157913
G3599746587772267
177666475705955
G46416225772568077
G5406899233342
298060807315
G6662060707
G769270598
ĐầuĐuôi
05,7
13,5,6
23,7
30
42
55,6,7,7
60,1,2,6,7,8,9
74,7,7
80,0,6
98

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 11-05-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 8PS - 13PS - 2PS
ĐB48500
G157392
G27662340780
G3873317744980447
516972592673951
G42192823533040727
G5939316104491
125266660103
G6063932529
G749625722
ĐầuĐuôi
00,3,4
10
22,3,6,7,9
31,2,5
47,9,9
51,2,7
62,3,6
7
80
91,2,2,3,7

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 10-05-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 9PR - 11PR - 15PR
ĐB95735
G132369
G29200014942
G3472173712680512
984707752803272
G41299985630721463
G5463668687255
911387626625
G6342085940
G771993979
ĐầuĐuôi
00
12,3,7
25,6,8
35,6,9
40,2,2
55,6
62,3,8,9
70,1,2,2,9
85
99,9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 09-05-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 7PQ - 13PQ - 15PQ
ĐB73052
G142339
G28354550151
G3604119498169304
744276157291268
G49868843923764968
G5114326445479
757472543959
G6001147793
G700356667
ĐầuĐuôi
00,1,4
11
27
35,9,9
43,4,5,7
51,2,4,9
66,7,8,8,8
72,4,6,9
81
93

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 08-05-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 4NZ - 11NZ - 13NZ
ĐB36128
G126736
G29688119959
G3100254471157752
374647491361368
G46273476863168559
G5113858034730
219847671587
G6810681188
G790891524
ĐầuĐuôi
03
10,1,3,5,6
24,5,8
30,6,8
4
52,9,9
64,7,8,8
73
81,1,7,8,9
90,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 07-05-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 3NY - 2NY - 10NY
ĐB74530
G197659
G29273172498
G3690840784477881
969145101703073
G49896555010536390
G5995952059723
270199170792
G6838832555
G749430266
ĐầuĐuôi
01,2,5
14,7,7
23
30,1,2,8
43,4,9
50,3,5,9,9
66
73
81,4
90,2,6,8

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 06-05-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 2NX - 8NX - 3NX
ĐB44642
G133245
G25173158918
G3865102342914671
703341986302608
G43563772311891960
G5456720045356
164377794850
G6639181737
G733799326
ĐầuĐuôi
04,8
10,8
23,6,9
31,3,4,7,9
42,3,5
50,6
60,3,3,7
71,9,9
81,9
93

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 05-05-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 4NV - 6NV - 12NV
ĐB21900
G121590
G27781407880
G3888853710231251
212118101914854
G46022137047716583
G5291920938435
375469537963
G6333374515
G741171632
ĐầuĐuôi
00,2
11,4,5,6,7,9,9
22
32,3,5
41
51,3,4,4
63
70,1,4
80,3,5
90,3

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 04-05-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 9NU - 2NU - 6NU
ĐB63371
G161735
G29329366824
G3424455114851248
253545478003866
G42121331964442296
G5093162779100
615991671289
G6343823593
G725230360
ĐầuĐuôi
00,3
19
21,3,3,4,5
31,5
43,4,5,8,8
54,9
60,6,7
71,7
80,9
93,3,6

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 03-05-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 11NT - 4NT - 8NT
ĐB12050
G174867
G21183729582
G3868380781450022
430439717656876
G42363908913245319
G5488544227144
058301745654
G6489261200
G730967075
ĐầuĐuôi
00
14,9
22,2,4
30,7,8
43,4
50,4
61,3,7
70,4,5,6,6
82,3,5,9,9
96

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 02-05-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 1NS - 14NS - 6NS
ĐB94761
G127423
G25208933063
G3173463313916736
014306748108122
G45494391538524205
G5230619667662
136360454200
G6440074418
G733499060
ĐầuĐuôi
00,5,6
15,8
22,3
30,3,6,9
40,5,6,9
52
60,1,2,3,3,6
74
81,9
90,4

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 01-05-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 13NR - 11NR - 5NR
ĐB34641
G156596
G28118895672
G3136834450757885
997537255285043
G43194701860235632
G5620525985631
478517527941
G6520759474
G793816354
ĐầuĐuôi
05,7
18
20,3
31,2
41,1,3
52,2,3,4,9
63
72,4
81,3,5,5,8
93,4,6,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 30-04-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 8NQ - 10NQ - 5NQ
ĐB93006
G163474
G21937289850
G3156581451498848
569859548662682
G42956750012731345
G5003962053869
602755904003
G6130456698
G741213879
ĐầuĐuôi
00,3,5,6
14
21,7
30,8,9
41,5,8
50,6,6,8
69
72,3,4,9
82,5,6
90,8

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 29-04-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 1NP - 2NP - 5NP
ĐB00417
G199059
G27423319149
G3087869023716254
231751277809000
G45418087874298988
G5824215289730
411280106689
G6306045985
G724996897
ĐầuĐuôi
00,6
10,2,7,8
24,8,9
30,3,7
42,5,9
54,9
68
75,8,8
85,6,8,9
97,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 28-04-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 8MZ - 3MZ - 1MZ
ĐB61019
G108071
G23695643274
G3197219773534803
780741479462461
G40372735484503651
G5069918688281
743679352913
G6118668234
G780837002
ĐầuĐuôi
02,3
13,8,9
21
34,5,5,6
4
50,1,4,6
61,8,8
70,1,2,4,4
80,1,3
94,9

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 27-04-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 11MY - 8MY - 12MY
ĐB66029
G194740
G25806960284
G3422181594290074
980986653188293
G44080736541909778
G5300307429202
396052423212
G6145115398
G728862664
ĐầuĐuôi
02,3
12,5,8
26,8,9
31
40,2,2,2,5
5
60,4,5,9
74,8
80,4,6
90,3,8,8

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 26-04-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 4MX - 12MX - 6MX
ĐB41702
G118023
G27563330292
G3955004968422534
969135361969423
G44175878831480800
G5972707888233
930179881557
G6941607895
G792511612
ĐầuĐuôi
00,0,1,2,7
12,3,6,9
23,3,7
33,3,4
41,8
51,7
6
75
84,8,8,8
92,2,5

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 25-04-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 3MV - 13MV - 6MV
ĐB44188
G153421
G24505972084
G3178912759677786
019521493622174
G44546749793327944
G5501860279634
697421420264
G6879328792
G776628480
ĐầuĐuôi
0
18
21,7,8
32,4,6
42,4,6
52,9
62,4
74,4,6,9
80,4,4,6,8
91,2,6,7

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 24-04-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 1MT - 8MT - 11MT
ĐB61229
G164831
G20086827719
G3818814459754140
812180838242866
G41063117501960033
G5640528956775
092385485912
G6458651973
G730905201
ĐầuĐuôi
01,5
12,8,9
23,9
30,1,3
40,8
51,2,8
63,6,8
73,5,5
81,2
90,5,6,7

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 23-04-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 1MS - 9MS - 8MS
ĐB95541
G187314
G21833490509
G3947984515724947
409734403865617
G45052731035894889
G5627187487539
982861649662
G6202027809
G758964887
ĐầuĐuôi
02,9,9
10,4,7
27,8
34,8,9
41,7,8,8
52,7,8
62,4
71,3
87,9,9
96,8

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 22-04-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 9MR - 10MR - 3MR
ĐB78819
G134809
G21194698103
G3749694913450035
371120927264420
G44978923915745773
G5996214374658
476950788509
G6141518573
G759190078
ĐầuĐuôi
00,3,9,9
12,8,9,9
20
34,5,7,9
41,6
58,9
62,9,9
72,3,3,4,8,8,8
8
9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 21-04-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 4MQ - 5MQ - 11MQ
ĐB66103
G127160
G26803590974
G3169197759501238
948696910248123
G41026636959713693
G5582909829569
923240060339
G6741391001
G766643089
ĐầuĐuôi
01,2,3,6
19
23,6,9
30,2,5,8,9
41
5
60,4,6,9,9,9
71,4
82,9
91,3,5

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 20-04-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 9MP - 11MP - 7MP
ĐB78697
G110401
G28379863698
G3473638737021831
300842545437997
G48330314729830002
G5581871250452
636071325017
G6836131405
G796666219
ĐầuĐuôi
01,2,5
17,8,9
25
30,1,1,2,6
47
52,4
60,2,3,6
70
83,4
96,7,7,8,8

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 19-04-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 12MN - 14MN - 3MN
ĐB73588
G112423
G25910475395
G3069202887445615
735003353597702
G44968025142514942
G5697004078114
878433293069
G6992530558
G708249355
ĐầuĐuôi
00,2,4,7,8
14,5
20,3,4,9
30,5
42
51,1,5,8
68,9
70,4
84,8
92,3,5

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 18-04-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 15LK - 8LK - 3LK
ĐB54399
G181519
G24048617385
G3438869264978506
899209170035527
G48096746101067351
G5431116379863
168612039123
G6653013296
G790921236
ĐầuĐuôi
00,3,6,6
11,2,3,9
20,3,7
36,7
49
51,3
61,3
7
85,6,6,6
90,2,6,6,9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 17-04-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 15LH - 10LH - 7LH
ĐB61619
G132144
G27720866550
G3915019828821382
005567090663432
G43248721292732562
G5007918675023
481688772133
G6498524579
G751164994
ĐầuĐuôi
01,6,8
12,6,6,9
23,4
32,3
44,8,9
50,1,6
62,7
73,7,9,9
82,8
94,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 16-04-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 8LG - 14LG - 2LG
ĐB11022
G157948
G24615724971
G3801397903232128
499971786159295
G42946454313613392
G5678141923032
318802225636
G6202490952
G745252282
ĐầuĐuôi
02
1
22,2,2,5,8
32,2,6,9
43,5,6,8
52,7
61,1
71
81,2,8
90,2,2,5,7

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 15-04-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 1LF - 11LF - 12LF
ĐB57843
G122538
G24367744518
G3926069545404321
385578167314622
G41964621313140347
G5240379024291
506546527607
G6272902839
G724801681
ĐầuĐuôi
02,2,3,6,7
13,4,6,8
21,2,4
38,9
43,7
52,4,7
64,5
72,3,7
80,1
91

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 14-04-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 7LE - 4LE - 10LE
ĐB02867
G196545
G23469658670
G3960199263581797
490578114060633
G41182048313425126
G5392621002630
481339145214
G6777921454
G771543984
ĐầuĐuôi
00
13,4,4,9
21,6,6
30,3,5,9
40,2,5
54,4,7
67
70,1,7
82,3,4
96,7

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 13-04-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 7LD - 8LD - 4LD
ĐB46181
G126851
G27678561246
G3250596885120694
534948515168213
G43916295776622723
G5371802585611
998680203270
G6341464638
G782474552
ĐầuĐuôi
0
11,3,6,8
20,3
38
41,5,6,7
51,1,1,2,7,8,9
62,4
70
81,2,5,6
94,4

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 12-04-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 3LC - 6LC - 10LC
ĐB84308
G139159
G27831064382
G3508898809553787
225941246882918
G46370753149110207
G5218889524351
711939804038
G6271217096
G773210500
ĐầuĐuôi
00,5,7,8
10,1,7,8,9
21
31,8
4
51,2,9
68
70,1,3
80,2,7,8,9
94,5,6

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 11-04-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 9LB - 2LB - 4LB
ĐB52236
G150212
G24739384348
G3852873032018820
350736576263272
G46113850122186085
G5030751059710
880856591934
G6602745424
G712010456
ĐầuĐuôi
01,1,2,4,5,7,8
10,2,2,3,8
20,0,4
34,6
45,8
56,9
62
72,3
85,7
93

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 10-04-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 11LA - 6LA - 15LA
ĐB05284
G167799
G26404629695
G3182327504991776
649710386660126
G40682861298029965
G5206649323722
980622431470
G6413594104
G752991336
ĐầuĐuôi
02,4,6
12,3,3
22,6
32,2,6
43,6,9
52
65,6,6
70,1,6
82,4
94,5,9,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 09-04-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 5KH - 10KH - 15KH
ĐB31765
G191814
G26609872718
G3063494473697712
447420841827865
G46205382286657672
G5390717213823
282629522339
G6063881136
G791296050
ĐầuĐuôi
05,7
12,4,8,8
21,2,3,6,9
36,6,9
42,9
50,2
60,3,5,5,5
72
81
91,8

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 08-04-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 3KG - 14KG - 12KG
ĐB37110
G161647
G26487228185
G3852659804602097
743071740366045
G47617540253771693
G5949946505471
615432101800
G6676668264
G740075295
ĐầuĐuôi
00,2,3,7,7
10,0,7
2
3
40,5,6,7
50,2,4
64,5,8
71,2,6,7
85
93,5,7,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 07-04-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 15KF - 14KF - 9KF
ĐB98764
G179647
G20770241768
G3866109095626671
123529452889846
G48245416024424651
G5601418041759
039752492272
G6234031712
G740006601
ĐầuĐuôi
00,1,2,4
10,2,4
28
31,4
40,2,5,6,7,9
51,2,6,9
60,4,6,8
71,2
8
97

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 06-04-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 7KE - 3KE - 8KE
ĐB61188
G186876
G29402070401
G3084411880715190
151587708642796
G42772173650921291
G5468937521374
764080342284
G6824260743
G766073467
ĐầuĐuôi
01,7,7
1
20,4
34,4,6
40,1,3
52,8
60,6,7
72,4,6
84,6,8,9
90,1,2,6

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 05-04-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 13KD - 12KD - 11KD
ĐB91458
G140827
G24242996005
G3074957253802468
712946638316890
G42666872210055712
G5292330426648
463704587714
G6880173263
G727752491
ĐầuĐuôi
05,5
12,4
22,3,4,7,7,9
37,8
42,8
58,8
63,6,8
73,5
80,3
90,1,4,5

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 04-04-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 15KC - 5KC - 9KC
ĐB70084
G117245
G21609615869
G3616635670215845
917223268362286
G47898720969768146
G5712767067476
953195002091
G6760626664
G741977985
ĐầuĐuôi
00,2,6,9
1
22,6,7
31
41,5,5,6
5
60,3,4,9
76,6,9
83,4,5,6
91,6,7,8

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 03-04-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 8KB - 13KB - 1KB
ĐB18934
G167542
G21444831237
G3251969529229247
114165201888798
G41973893146343975
G5985278861781
337760767706
G6252788680
G730296477
ĐầuĐuôi
06
16,8
29
30,1,4,4,7
42,7,8
52,2
64
73,5,6,7,7
80,1,6,8
92,6,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 02-04-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 5KA - 1KA - 12KA
ĐB71393
G178853
G23623108575
G3763188367599917
960706700063508
G45496210123927413
G5638725903365
878839656703
G6985750986
G708568814
ĐầuĐuôi
00,1,3,8,8
13,4,7,8
2
31
4
50,3,6
65,5
70,5,5
85,6,7,8,8
90,2,3,6

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 01-04-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 8HG - 13HG - 5HG
ĐB83620
G153556
G26110804197
G3644351582894161
362432088538847
G45349296015100596
G5081699524627
918381226682
G6666726462
G791155556
ĐầuĐuôi
08
10,5,6
20,2,6,7,8
35
43,7,9
52,5,6,6
60,1,2,6
7
82,3,5
91,6,7

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 31-03-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 3HF - 4HF - 12HF
ĐB13748
G111388
G20457554906
G3200905250541534
530643753761849
G41497300330366273
G5884343281021
276121209535
G6732254697
G797154910
ĐầuĐuôi
03,5,6
10,5
20,1,8
32,4,5,6,7
43,8,9,9
54
61,4
73,5
88
90,7,7,7

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 30-03-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 13HE - 11HE - 4HE
ĐB64361
G122750
G25171265124
G3749830384462856
441595112003596
G44644814381723888
G5439953188360
548240558232
G6495353663
G736420999
ĐầuĐuôi
09
12,8
20,4
32,6
42,3,4,4
50,3,5,6,9
60,1,3
72
82,3,8
95,6,9,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 29-03-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 7HD - 2HD - 5HD
ĐB21642
G102102
G25522064771
G3282166976295624
236302727784984
G45257334946827428
G5421289461731
339933397363
G6503905100
G701269281
ĐầuĐuôi
00,1,2,3,5
12,6
20,4,6,8
30,1,9
42,6,9
57
62,3
71,7
81,2,4
92,9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 28-03-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 5HC - 1HC - 14HC
ĐB27974
G144982
G25299692837
G3334149656864450
854422723540406
G48914892497203802
G5143590439064
410085008610
G6156480422
G711851862
ĐầuĐuôi
00,0,2,6
10,1,4,4,8
20,2,4
35,5,7
42,3
50,6
62,4,8
74
80,2,5
96

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 27-03-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 6HB - 7HB - 2HB
ĐB63559
G166068
G28329077658
G3616649188925868
614108508002144
G47383848408945532
G5205212155244
141635153159
G6971852120
G736274777
ĐầuĐuôi
0
10,5,5,6
20,7
32,6
44,4,7
52,2,8,9,9
64,8,8
71,7
80,3,4,9
90,4

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 26-03-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 11HA - 2HA - 15HA
ĐB94499
G186607
G29646517648
G3578997184330838
977651671674046
G49587806965911882
G5172899849535
535222408010
G6523309233
G743929561
ĐầuĐuôi
07,9
10,6
23,8
33,5,8
40,3,3,6,8
52
61,5,5,9
7
82,4,7
91,2,5,9,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 25-03-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 8GF - 1GF - 3GF
ĐB25019
G108621
G28223379658
G3146970208593733
221916006592953
G46311159188630220
G5351707511717
132390637651
G6347498704
G799864076
ĐầuĐuôi
04
11,7,7,9
20,1,3
33,3
40,7
51,1,3,8
63,3,5
76
85,6
91,1,7,8,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 24-03-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 9GE - 7GE - 3GE
ĐB86472
G134087
G22322346303
G3271240174305559
180227778734939
G47350608339255316
G5895400094021
935472137050
G6009961792
G713896422
ĐầuĐuôi
03,9,9
13,3,6
21,2,2,3,4,5
39
43
50,0,4,4,9
61,4
72
83,7,7,9
92

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 23-03-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 15GD - 3GD - 8GD
ĐB40005
G135790
G22135290568
G3616984923444747
457262444262083
G40077962620221450
G5858583301643
846771117308
G6730414899
G744461502
ĐầuĐuôi
02,5,8
11,4,5
22,6,6
30,0,4
42,3,4,6,7
50,2
67,8
77
83,5
90,8,9

Xem bảng thống kê kết quả XSMB 60 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong 2 tháng qua.

Bạn có thể xem các thông tin trong 60 ngày sau:

- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng XSTD đã được quay số mở thưởng trong 60 ngày qua bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .

- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải miền bắc đã mở thưởng trong 60 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số” rồi click “Xem”.

- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng 60 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số” rồi click “Xem”.

Lựa chọn hình thức theo dõi SXMB 60 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.

Truy cập để lấy con số may mắn nhất miền bắc hôm nay tại:

Soi cầu Mb hôm nay