XSMB 60 NGÀY TRỞ LẠI ĐÂY - XỔ SỐ MIỀN BẮC 60 NGÀY LIÊN TIẾP

>

XSMB 60 ngày qua -Sổ kết quả miền Bắc 60 ngày trước

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất: XS MB gửi 6022 (1000đ)

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 23-07-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 10PM - 8PM - 3PM
ĐB75074
G170690
G25742139771
G3085527837722617
242225062805443
G49116780916419324
G5625539761585
674855234111
G6215516245
G757226456
ĐầuĐuôi
09
11,5,6,6,7
21,2,2,3,4,8
3
41,3,5,8
52,5,6,7
64
71,4,6,7
85
90

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 22-07-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 1PL - 4PL - 10PL
ĐB12598
G199924
G29520865308
G3025908026059726
055375194727843
G40817879667161758
G5252165369324
418304849097
G6415152400
G703292779
ĐầuĐuôi
00,3,8,8
15,6,7
21,4,4,6,7,9
36,7
43,7
52,8
60
79
83,4
90,6,7,8

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 21-07-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 13PK - 5PK - 3PK
ĐB50545
G135760
G23837505828
G3179555397172064
085698122226517
G41342978257249773
G5952247734696
703237108444
G6983803845
G792544799
ĐầuĐuôi
03
10,7
22,2,4,8
32
42,4,5,5,7
54,5
60,4,9
71,3,3,5
82,3
92,6,9

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 20-07-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 1PH - 3PH - 5PH
ĐB17705
G100144
G20923226251
G3535992686623572
683530957752954
G44677198360110901
G5648833381809
563456901035
G6699685645
G787301656
ĐầuĐuôi
01,5,9
11,6
2
30,2,4,5,8
44,5
51,3,4,6
66
72,7,7
83,5,7,8
90,9,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 19-07-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 14PG - 15PG - 12PG
ĐB15102
G184936
G26357917598
G3074216259713439
984284439054471
G43310538766828876
G5755136060225
111371077167
G6992412445
G763849422
ĐầuĐuôi
02,6,7
10,2,3
21,2,5,8
36,9
45
51
63,7
71,6,9
82,4,7
90,2,4,7,8

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 18-07-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 13PF - 7PF - 8PF
ĐB85507
G147061
G24563018275
G3590299354452148
679762233844580
G48227123250703169
G5904861970654
700394180310
G6313560309
G738091143
ĐầuĐuôi
03,7,9,9
10,1,3,8
27,9
30,2,8,8
43,4,8,8
54
60,1,9
70,5,6
80
97

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 17-07-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 3PE - 9PE - 15PE
ĐB75609
G141130
G28406304929
G3707514388630932
933830110062002
G48172965691387788
G5232002080492
950499850400
G6114440299
G778400873
ĐầuĐuôi
00,0,2,4,8,8,9
14
20,9
30,2,8
40,0
51,6
63
72,3,8
83,5,6,8
92,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 16-07-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 3PD - 11PD - 1PD
ĐB68355
G153321
G24744997545
G3818987478032429
970997565871993
G40398992241904398
G5773705331756
249683002435
G6226653341
G781154643
ĐầuĐuôi
00
15
21,2,6,9
33,5,7
41,3,5,6,9
53,5,6,8
6
7
80,1
90,3,6,8,8,8,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 15-07-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 11PC - 1PC - 6PC
ĐB77107
G194404
G25008850440
G3783878325230459
447228638327087
G47230417567238206
G5155166379931
995147086074
G6620414723
G753851711
ĐầuĐuôi
04,6,7,8
11,4,7
20,2,3,3
30,1,7
40
51,1,2,3,9
6
74,5
83,5,7,7,8
9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 14-07-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 8PB - 10PB - 11PB
ĐB29202
G181626
G28766510101
G3017708165589053
755468527685825
G49220560491230537
G5938205252210
891224746468
G6114934500
G726050873
ĐầuĐuôi
00,1,2,4,5,8
10,2,4
20,3,5,5,6,6
34,7
46
53,5
65,8
70,3,4,6
82
9

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 13-07-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 1PA - 9PA - 13PA
ĐB63297
G165729
G24489386306
G3396713012195042
408450786376344
G41730538312730142
G5393024309837
211969947402
G6923489194
G755467911
ĐầuĐuôi
02,6
11,9
21,3,9
30,0,0,7
42,2,4,5,6
55
63
71,3,9
83,9
93,4,4,7

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 12-07-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 6NM - 8NM - 15NM
ĐB16289
G151376
G26766144043
G3619788745183773
211714819809837
G41211943041827364
G5749702331859
973629283840
G6517648910
G758238657
ĐầuĐuôi
0
10,1,7
23,8
30,3,6,7
40,3,8
51,7,8,9
61,4
71,3,6,8
82,6,9
97,8

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 11-07-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 3NL - 6NL - 4NL
ĐB67166
G162015
G21963296225
G3427918487027572
063462577739988
G41065832547405483
G5605877228000
660050577119
G6271857902
G724083884
ĐầuĐuôi
00,0,2,8
15,9
22,4,5,5
32,8
40,6
57,7,8
65,6
70,1,2,7
83,4,8
91

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 10-07-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 9NK - 3NK - 10NK
ĐB56266
G140927
G21098868258
G3013675633009769
222599981903458
G44533777837306331
G5653818653401
305507922704
G6892540529
G759571982
ĐầuĐuôi
01,4
19,9
27,9
30,0,1,3,8
40
55,7,8,8,9,9
65,6,7,9
78
82,8
92,2

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 09-07-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 14NH - 12NH - 4NH
ĐB68490
G171330
G26357376967
G3394555943051209
839326378461407
G49779006887382333
G5476541393089
465404180379
G6182226256
G740076252
ĐầuĐuôi
07,7,9
18
26
30,0,2,3,8,9
40
52,4,5,6
62,5,7,8
73,9,9
82,4,9
90

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 08-07-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 3NG - 4NG - 2NG
ĐB01783
G153350
G24410157652
G3298529390908821
946943889724119
G46617836647229436
G5187161514284
597595022052
G6613740725
G704619365
ĐầuĐuôi
01,2,4,9
13,7,9
21,2,5
36
40
50,1,2,2,2
61,5,6
71,5
83,4
93,4,7

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 07-07-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 13NF - 3NF - 11NF
ĐB95705
G134865
G22197696895
G3241555712608515
672297964623483
G44936877577233182
G5494844876624
588283144323
G6236372650
G765417039
ĐầuĐuôi
05
14,5
23,3,4,6,9
36,6,9
41,6,8
50,5
65,5
70,2,5,6
82,2,3,7
95

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 06-07-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 6NE - 2NE - 14NE
ĐB82297
G113311
G21644309405
G3920846966092161
396570126838300
G49558072567451259
G5103062076390
620012020819
G6451900549
G768898065
ĐầuĐuôi
00,0,0,2,5,7
11,9
25
30
43,5,9
51,7,8,9
60,1,5,8,8
7
80,4,9
90,7

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 05-07-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 1ND - 7ND - 2ND
ĐB81937
G100433
G28128655350
G3194839894866315
870124631558704
G40909690354440134
G5422181327896
041933194167
G6525820921
G795193339
ĐầuĐuôi
03,4,9
12,5,5,9,9,9
20,1,1,5
32,3,3,4,7,9
44,8
50
67
7
83,6
95,6

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 04-07-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 4NC - 13NC - 15NC
ĐB19120
G163741
G23835393296
G3291586489976760
150501260224702
G40525128220473072
G5135197630857
685779656430
G6968096507
G795318813
ĐầuĐuôi
02,2,7
13
20,5
30,1
41,7
50,1,3,7,7,8
60,3,5,8
72
82,8
95,6,6,9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 03-07-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 5NB - 2NB - 13NB
ĐB07188
G179085
G22170366598
G3857563727600066
104466631089907
G42496679869504415
G5978720195766
299770656028
G6290348631
G764585726
ĐầuĐuôi
03,7
10,5,9
26,8
31
46,8
50,6,7,8
64,5,6,6
76
85,7,8
90,6,7,8,8

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 02-07-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 14NA - 6NA - 3NA
ĐB85978
G166484
G27377258816
G3670555255046331
013156832472988
G46856031956753374
G5223828772033
103074797204
G6401767900
G724075895
ĐầuĐuôi
00,1,4,7
15,6,9
24,4
30,1,3,8
4
50,5,6,8
67
72,4,5,7,8,9
84,8
95

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 01-07-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 1ML - 8ML - 14ML
ĐB31284
G115393
G20427421312
G3177151685297575
981763577098405
G48064994160854292
G5556450783024
884096869003
G6771809234
G772937739
ĐầuĐuôi
03,5,9
12,5
24
34,9
40,1
52
64,4
70,1,2,4,5,6,7,8
84,5,6
92,3,3

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 30-06-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 13MK - 9MK - 4MK
ĐB73622
G192650
G22714226723
G3670211714315334
978046148980839
G46146234855772831
G5306742309699
341433744650
G6586995997
G777019442
ĐầuĐuôi
01,4
14
21,2,3
30,1,4,9
42,2,3,6,8
50,0
67
74,7,7
86,9
94,5,7,9

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 29-06-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 8MH - 6MH - 5MH
ĐB97734
G158493
G24976251935
G3030645436597448
003297510067838
G46008959719687837
G5208608115992
930139826541
G6299836526
G710868592
ĐầuĐuôi
00,1,8
10,1
26,9
34,5,6,7,8
41,8
5
62,4,5,8
7
82,5,6,6
92,2,3,7,9

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 28-06-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 15MG - 5MG - 3MG
ĐB98073
G145763
G21535132341
G3277998541326094
946209335420309
G43402477068807930
G5868177597037
389752592412
G6483393793
G710385455
ĐầuĐuôi
02,9
10,2,3
20
30,7,8
41
51,4,4,5,9,9
63
70,3
80,1,3
93,3,4,7,9

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 27-06-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 1MF - 12MF - 2MF
ĐB51776
G172323
G23492674307
G3988564906454649
900652704758920
G43166970257557064
G5628637347471
713141681054
G6317955227
G788207504
ĐầuĐuôi
02,4,7
17
20,0,3,6,7
31,4
47,9
54,5,5,6
64,4,5,6,8
71,5,6
86,8
9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 26-06-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 14ME - 9ME - 13ME
ĐB90895
G120729
G23694227217
G3594993590074861
042549178753066
G40841553914285912
G5493720485625
707661197190
G6968223890
G714286550
ĐầuĐuôi
00
12,4,7,9
23,5,8,8,9
37,9
41,2,8
50,4
61,5,6,8
76
87
90,0,5,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 25-06-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 2MD - 3MD - 4MD
ĐB53768
G137656
G28989299859
G3162730305255789
261286321138163
G45531092252254330
G5986588670718
508628049634
G6920512135
G719904452
ĐầuĐuôi
04
11,2,8,9
20,2,5,8
30,1,4,5
44
52,2,6,9
63,5,7,8
73
86,9
90,2

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 24-06-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 8MC - 7MC - 6MC
ĐB82084
G193974
G28550607011
G3115585670154362
001729751355222
G47672983666486405
G5703901505506
054452318024
G6685596016
G790441664
ĐầuĐuôi
01,5,6,6
11,3,6,6
22,4
31,6,9
44,4,8
50,8
62,4
72,2,4
84,5
90,6

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 23-06-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 7MB - 14MB - 13MB
ĐB84095
G136484
G24772639519
G3422084173923557
803791750737216
G43591810717574133
G5859612197053
445214055333
G6121892015
G760121700
ĐầuĐuôi
00,5,7,7,8
12,5,6,7,9,9
21,6
33,3,9
4
52,3,7,7
60
79
84
91,2,5,6

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 22-06-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 10MA - 11MA - 13MA
ĐB13304
G133760
G20619879995
G3142969065805995
938331012783562
G47466726361547084
G5230232969586
980997292798
G6162854616
G734358745
ĐầuĐuôi
02,4,9
16
27,9
33,4,5
45
54,4,8
60,2,2,3,6
7
84,6,7
95,5,6,6,8,8

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 21-06-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 8YZ - 4YZ - 10YZ
ĐB69886
G110248
G23335445804
G3571903060917491
645283934699100
G41428518201938434
G5615852336291
851837266340
G6047658807
G711403757
ĐầuĐuôi
00,4,7,9
11,8
26,8,8
33,4,7
40,0,6,7,8
54,7,8,8
6
7
82,6
90,1,1,3

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 20-06-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 1XZ - 7XZ - 4XZ
ĐB25132
G162479
G27662028020
G3779367301641714
847494038253952
G40553902978288713
G5644074131958
668763793140
G6697548461
G709538797
ĐầuĐuôi
09
13,3,4,6
20,0,8,9
32,6
40,0,8,9
52,3,3,8
61
79,9
82,7,7
97,7

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 19-06-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 14XY - 9XY - 11XY
ĐB29853
G188266
G23511682733
G3192088129727993
871429068618990
G44661007691535327
G5779171671968
147858000175
G6787279455
G745215889
ĐầuĐuôi
00,8
16
21,7
33
42,5
53,3,5,8
61,6,7,8
75,6,8,9
86,7,9
90,1,3,7

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 18-06-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 1VZ - 9VZ - 4VZ
ĐB86598
G139828
G27926202646
G3416991398810483
706532327954378
G48247367441004620
G5464090076357
258139653987
G6795727094
G760233919
ĐầuĐuôi
00,7
19
20,3,7,8
39
40,6,7
53,7
60,2,5
74,8,9
81,3,7,8
94,5,8,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 17-06-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 8VY - 1VY - 12VY
ĐB74374
G129054
G27051967354
G3615285054888635
290783201315011
G41263520819096923
G5502019653394
929546171851
G6097881633
G758009941
ĐầuĐuôi
00,8,9
11,3,7,9
20,3,8
33,5
41,8
51,4,4,8
63,5
74,8
81
94,5,7,9

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 16-06-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 15VX - 14VX - 10VX
ĐB02777
G103098
G25797347366
G3231518124187328
394397203095744
G40521212845126921
G5966422441980
836151513863
G6898410543
G739376283
ĐầuĐuôi
0
10,2
21,1,8,8
30,7,9,9
41,3,4,4
51,1
61,2,3,4,6
73,7
80,3
98,8

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 15-06-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 2UZ - 10UZ - 4UZ
ĐB16509
G112231
G23293315508
G3899133429573842
144491274003632
G49751945759308627
G5080451051729
273938138266
G6115433641
G743515478
ĐầuĐuôi
04,5,8,9
13,3,5
27,9
30,1,2,3,3,9
40,1,2,3,9
51,1,4,7
66
78
8
95

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 14-06-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 3UY - 2UY - 4UY
ĐB39101
G112949
G20048325293
G3912522843622493
696868857226361
G46840254848142494
G5845808098344
398234156171
G6723479959
G713118100
ĐầuĐuôi
00,1,9
11,3,4,5
23
36
40,4,8,9
52,8,9
61
71,2,9
81,2,3,6
93,3,4

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 13-06-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 10UX - 15UX - 5UX
ĐB69759
G156608
G24198596681
G3578649805038517
009349949910734
G48182316607998724
G5789023535078
716364809905
G6846629583
G722169318
ĐầuĐuôi
05,8
16,7,8
22,4,9
34,4
46
50,3,9
63,4,6
78
80,1,2,3,5
90,3,9,9

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 12-06-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 11UV - 2UV - 7UV
ĐB34298
G166905
G27439628987
G3764952119126675
470238572008707
G41638926702788854
G5165228286028
739471569381
G6749358699
G740565865
ĐầuĐuôi
05,7
1
20,3,8,8
38
40,9
52,4,6,6,8,8
65,7
75,8
81,7
91,4,5,6,8,9

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 11-06-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 14TZ - 1TZ - 13TZ
ĐB92614
G178683
G21966148233
G3124265997596524
433865864205166
G45971169575764166
G5679428420201
670147738707
G6848399699
G757585552
ĐầuĐuôi
01,1,7
14
24,6
33
42,2,8
52,5,7,8
61,6,6
71,3,5,6
83,6
94,5,9,9

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 10-06-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 9TY - 15TY - 3TY
ĐB11797
G120477
G26910968686
G3716136626739589
717063273234389
G49206131828876366
G5902058205759
023903101139
G6786524268
G720618293
ĐầuĐuôi
06,6,9
10,3,8
20,0,0,4
32,9,9
4
59
61,6,7,8
77
82,6,6,7,9,9
93,7

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 09-06-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 10TX - 15TX - 5TX
ĐB53338
G116854
G25888396877
G3653188792818349
855966700249801
G46404711617941839
G5555780241735
305210802762
G6600483708
G757337855
ĐầuĐuôi
00,1,2,4,8
16,8
24,8
33,5,8,9
49
52,4,5,7,7
62
77,8
80,3,3
94,6

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 08-06-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 6TV - 1TV - 7TV
ĐB81575
G181596
G27316533060
G3252777172015078
428653030758806
G44989473805024670
G5143953139866
170006758239
G6102143901
G758283878
ĐầuĐuôi
00,1,2,2,6,7
13
20,8
38,8,9,9
43
58
60,5,5,6
70,5,5,7,8,8
89
96

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 07-06-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 4SZ - 12SZ - 2SZ
ĐB43073
G142110
G29574818110
G3669249992197753
643456628990215
G46140105052963341
G5179711674480
059388691720
G6606214468
G720368675
ĐầuĐuôi
06
10,0,4,5
20,0,1,4
36
40,1,5,8
50,3
67,8,9
73,5
80,6,9
93,6,7

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 06-06-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 3SY - 7SY - 11SY
ĐB35740
G186961
G21840761706
G3202428665229917
553027801325751
G46017298216126484
G5261077653735
977838287581
G6754517447
G715679534
ĐầuĐuôi
02,6,7
10,2,3,5,7,7,7
28
34,5
40,2,7
51,2,4
61,5,7
78
81,2,4
95

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 05-06-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 5SX - 6SX - 12SX
ĐB85267
G101107
G20379334495
G3424778935866072
132496783713412
G47851288054059858
G5135215007475
880740501796
G6738970810
G760790381
ĐầuĐuôi
00,3,5,7,7
10,2
2
37,8
49
50,1,2,8,8
60,7
70,2,5,7,9
80,1
93,5,6

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 04-06-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 6SV - 15SV - 7SV
ĐB90686
G190200
G29855396604
G3185683955103652
580619495177389
G45020032327969909
G5915609160862
450674379642
G6467946895
G791599779
ĐầuĐuôi
00,4,6,9
16
20,3
37
42,6
51,1,2,3,6,9
61,2,7,8
79
86,9
91,5,6,7

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 03-06-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 14SU - 4SU - 1SU
ĐB31873
G104482
G29735007952
G3685548381906470
447620124097661
G40391019269464859
G5404520603601
306166797293
G6403830845
G749273689
ĐầuĐuôi
01,3
19
27
30,6
40,5,5,6,9
50,2,4,9
60,1,1,2
70,3,9
82,9
91,2,3

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 02-06-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 9ST - 13ST - 1ST
ĐB99357
G157275
G27033797286
G3745679675040718
956817298825525
G47360496898932610
G5633115071445
380447316787
G6145709030
G704309273
ĐầuĐuôi
04,4,7,9
10,8
25
30,0,1,1,7
45,5
50,7
60,7,8
73,5
81,6,7,8
92,3

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 01-06-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 14RZ - 4RZ - 15RZ
ĐB68191
G199702
G28553933753
G3183729018053229
585820743460098
G42132506655080200
G5904205800001
048569345086
G6925455954
G763322311
ĐầuĐuôi
00,1,2,8
11
23,5,9
32,2,4,4,9
42
53,4,5
63,6
72
80,0,2,5,6
91,8

XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 31-05-2019 Thứ 6

Ký hiệu trúng ĐB: 7RY - 14RY - 5RY
ĐB79905
G191614
G23843572383
G3381067867966442
313731567541276
G46823903707845567
G5008407438822
965736987939
G6212827536
G777094506
ĐầuĐuôi
05,6,6,9
12,4
22,3,7
35,6,7,9
42,3,5
57
67
73,5,6,7,9
83,4,4
98

XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 30-05-2019 Thứ 5

Ký hiệu trúng ĐB: 8RX - 6RX - 14RX
ĐB47625
G124130
G25754985886
G3089831355135420
134927744960923
G44146448310895673
G5281469123335
368392843920
G6776740596
G756907616
ĐầuĐuôi
0
12,4,6
20,0,3,5
30,5
40,6,9,9
51,6
6
73,6,6
83,3,3,4,6,9
90,2,6

XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 29-05-2019 Thứ 4

Ký hiệu trúng ĐB: 8RV - 6RV - 15RV
ĐB19146
G139201
G20342467397
G3417444687337721
109672625786737
G47136069587306993
G5440786753601
763372652937
G6402253030
G781304894
ĐầuĐuôi
01,1,2,7
1
21,4
30,0,0,3,6,7,7
44,6,8
53,7
65,7
73,5
81
93,4,5,7

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 28-05-2019 Thứ 3

Ký hiệu trúng ĐB: 8RU - 15RU - 2RU
ĐB96458
G153626
G20182946134
G3456401222449305
861661018082222
G48067846593344441
G5554934446095
068690833976
G6811504784
G743727302
ĐầuĐuôi
02,4,5
11
22,4,6,9
34,4
40,1,3,4,9
58
65,6,7
72,3,6
80,3,4,6
95

XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 27-05-2019 Thứ 2

Ký hiệu trúng ĐB: 3RT - 11RT - 7RT
ĐB09247
G113662
G26414259143
G3148727221658252
404519308457800
G47105852729785426
G5115419859532
112658141222
G6887859798
G779434569
ĐầuĐuôi
00,5
14,6
22,6,6,7
32
42,3,3,5,7
51,2,4,9
62,9
72,8,9
84,5,7
98

XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 26-05-2019 Chủ nhật

Ký hiệu trúng ĐB: 2RS - 11RS - 7RS
ĐB90064
G185688
G25720801582
G3381698250935688
705029706834555
G43075129239255490
G5409720548677
404729220614
G6938623809
G792071214
ĐầuĐuôi
02,7,8,9,9
12,4,4
22,3,5
38
47
54,5
64,8,9
75,7
82,8,8
90,2,2,7

XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 25-05-2019 Thứ 7

Ký hiệu trúng ĐB: 9QZ - 3QZ - 13QZ
ĐB45433
G195029
G20617940110
G3519623418761754
859187901388620
G48162895312166560
G5416255728964
242015595032
G6225818519
G745367060
ĐầuĐuôi
0
10,3,6,8,8,9
20,0,5,9
32,3,6
45
53,4,9
60,0,2,2,2,4
70,2,9
87
9

Xem bảng thống kê kết quả XSMB 60 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong 2 tháng qua.

Bạn có thể xem các thông tin trong 60 ngày sau:

- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng XSTD đã được quay số mở thưởng trong 60 ngày qua bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .

- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải miền bắc đã mở thưởng trong 60 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số” rồi click “Xem”.

- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng 60 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số” rồi click “Xem”.

Lựa chọn hình thức theo dõi SXMB 60 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.

Truy cập để lấy con số may mắn nhất miền bắc hôm nay tại:

Soi cầu Mb hôm nay