XSMB 60 NGÀY TRỞ LẠI ĐÂY - XỔ SỐ MIỀN BẮC 60 NGÀY LIÊN TIẾP

XSMB 60 ngày qua -Sổ kết quả miền Bắc 60 ngày trước

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất: XS MB gửi 6022 (1000đ)

XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 20-11-2018 Thứ 3
Đặc biệt02322
Giải nhất55967
Giải nhì 1400826166
Giải ba273223438769206
363173927191802
Giải tư2307264642606375
Giải năm449713899326
842792010514
Giải sáu905358808
Giải bảy10805217
XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 19-11-2018 Thứ 2
Đặc biệt38201
Giải nhất04391
Giải nhì 8922643465
Giải ba764018871596354
274745218640417
Giải tư5990442517060354
Giải năm275877379829
516882976872
Giải sáu229318488
Giải bảy61573642
XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 18-11-2018 Chủ nhật
Đặc biệt16644
Giải nhất23276
Giải nhì 5406435249
Giải ba158758323458265
899434742514062
Giải tư1850243801717231
Giải năm279877379514
612126439829
Giải sáu636486856
Giải bảy70540577
XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 17-11-2018 Thứ 7
Đặc biệt96702
Giải nhất07964
Giải nhì 6094879428
Giải ba080062547708695
526487757669068
Giải tư5758458673079930
Giải năm882778093759
867243790448
Giải sáu715039426
Giải bảy62092891
XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 16-11-2018 Thứ 6
Đặc biệt52348
Giải nhất43720
Giải nhì 4081707830
Giải ba010079295808927
603864722816238
Giải tư4593378584574547
Giải năm440632865166
059264936853
Giải sáu713289650
Giải bảy72092463
XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 15-11-2018 Thứ 5
Đặc biệt33888
Giải nhất35255
Giải nhì 6232734168
Giải ba329956009642577
778931935577678
Giải tư1906392073669028
Giải năm331134796913
775740355520
Giải sáu221307061
Giải bảy37646248
XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 14-11-2018 Thứ 4
Đặc biệt25841
Giải nhất21941
Giải nhì 2049910901
Giải ba284682547985385
966123716984771
Giải tư6351407860932395
Giải năm698972703165
012612933403
Giải sáu776359649
Giải bảy62835820
XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 13-11-2018 Thứ 3
Đặc biệt07459
Giải nhất27920
Giải nhì 9836295934
Giải ba294683727640075
049057866578108
Giải tư9768187480240416
Giải năm606986718911
835065804001
Giải sáu864904957
Giải bảy30827702
XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 12-11-2018 Thứ 2
Đặc biệt20970
Giải nhất22084
Giải nhì 0020987804
Giải ba102017005240817
919505159931477
Giải tư7171526852699489
Giải năm629023040234
565610593558
Giải sáu403755319
Giải bảy28163194
XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 11-11-2018 Chủ nhật
Đặc biệt65771
Giải nhất12518
Giải nhì 3579113320
Giải ba167103262445320
913176618458081
Giải tư7931711795186252
Giải năm120377380727
116476844968
Giải sáu653489357
Giải bảy41603227
XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 10-11-2018 Thứ 7
Đặc biệt04284
Giải nhất15217
Giải nhì 7721558638
Giải ba844614254281734
080150048103823
Giải tư3052054633961024
Giải năm725998573981
683098755855
Giải sáu950962650
Giải bảy90589340
XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 09-11-2018 Thứ 6
Đặc biệt45669
Giải nhất36231
Giải nhì 5949147711
Giải ba093350878234158
993587137638817
Giải tư2363555623289148
Giải năm649952099670
583045317236
Giải sáu490145781
Giải bảy37061239
XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 08-11-2018 Thứ 5
Đặc biệt33079
Giải nhất50330
Giải nhì 1583226494
Giải ba870537700911180
785220352014985
Giải tư5087046900684246
Giải năm073280262919
974712695239
Giải sáu260501326
Giải bảy43877841
XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 07-11-2018 Thứ 4
Đặc biệt89911
Giải nhất94946
Giải nhì 7093474050
Giải ba328275530398281
060760953434427
Giải tư4255643127487807
Giải năm937403074614
383214499461
Giải sáu970388700
Giải bảy54308337
XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 06-11-2018 Thứ 3
Đặc biệt70455
Giải nhất17222
Giải nhì 5092120383
Giải ba711746892187064
946022687952929
Giải tư2670634913146166
Giải năm955703893797
436781877893
Giải sáu621140016
Giải bảy73442984
XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 05-11-2018 Thứ 2
Đặc biệt01524
Giải nhất36489
Giải nhì 2154306276
Giải ba901533553926252
602797991068651
Giải tư2758241884452009
Giải năm402777054250
342686587518
Giải sáu726050867
Giải bảy48007277
XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 04-11-2018 Chủ nhật
Đặc biệt15844
Giải nhất87994
Giải nhì 9135019050
Giải ba359922320514886
639022198755625
Giải tư0212491230573736
Giải năm458721743902
064053350783
Giải sáu614470837
Giải bảy92612132
XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 03-11-2018 Thứ 7
Đặc biệt14832
Giải nhất84157
Giải nhì 9779102659
Giải ba700150588021228
972500160006731
Giải tư3106658795620681
Giải năm597602681665
171062419812
Giải sáu610309430
Giải bảy87823123
XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 02-11-2018 Thứ 6
Đặc biệt54448
Giải nhất57599
Giải nhì 3444045550
Giải ba772865686509229
730810591519494
Giải tư8376430893340138
Giải năm887117889069
516886344455
Giải sáu382518734
Giải bảy64611471
XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 01-11-2018 Thứ 5
Đặc biệt51489
Giải nhất75455
Giải nhì 1794389793
Giải ba802964808070610
613492263785810
Giải tư1509918137795017
Giải năm473792282878
436378042256
Giải sáu599651662
Giải bảy25700050
XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 31-10-2018 Thứ 4
Đặc biệt59535
Giải nhất35859
Giải nhì 7282427415
Giải ba522296838393023
587562491928233
Giải tư2437535476346269
Giải năm539980860067
959618453555
Giải sáu294542112
Giải bảy73239682
XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 30-10-2018 Thứ 3
Đặc biệt42318
Giải nhất76832
Giải nhì 0806926211
Giải ba865699898187412
702839233443022
Giải tư0659433449926432
Giải năm863622421507
742459737268
Giải sáu875032265
Giải bảy83589316
XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 29-10-2018 Thứ 2
Đặc biệt23974
Giải nhất69288
Giải nhì 3860673498
Giải ba384276807802518
894716892314554
Giải tư2575971839910337
Giải năm304297503758
746534601873
Giải sáu916340296
Giải bảy46761117
XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 28-10-2018 Chủ nhật
Đặc biệt68886
Giải nhất01023
Giải nhì 8954085790
Giải ba209785540622869
806759344878303
Giải tư9713655080576985
Giải năm555191434823
651359947988
Giải sáu363743826
Giải bảy95126551
XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 27-10-2018 Thứ 7
Đặc biệt13194
Giải nhất32444
Giải nhì 7834453632
Giải ba826548921386566
704250398120464
Giải tư2993728106551786
Giải năm237518881249
106642021943
Giải sáu325265220
Giải bảy15646254
XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 26-10-2018 Thứ 6
Đặc biệt78933
Giải nhất66194
Giải nhì 1996883083
Giải ba003859644782121
351213935761475
Giải tư2720909201420349
Giải năm038230419900
094506916390
Giải sáu593998634
Giải bảy05160635
XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 25-10-2018 Thứ 5
Đặc biệt72838
Giải nhất11591
Giải nhì 2485560826
Giải ba807007821067512
081860014590602
Giải tư3190792208541152
Giải năm116584572606
251326537610
Giải sáu950714590
Giải bảy39442472
XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 24-10-2018 Thứ 4
Đặc biệt23203
Giải nhất26852
Giải nhì 0555003752
Giải ba895145402807568
808262440589590
Giải tư2081421580546680
Giải năm761159628304
548780807280
Giải sáu768781563
Giải bảy04721005
XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 23-10-2018 Thứ 3
Đặc biệt08662
Giải nhất26799
Giải nhì 6452344627
Giải ba281626317019235
824006606306175
Giải tư9079160444325724
Giải năm520309451099
948098517797
Giải sáu303817368
Giải bảy72948896
XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 22-10-2018 Thứ 2
Đặc biệt81258
Giải nhất34812
Giải nhì 7132179016
Giải ba262100592404724
870599177958866
Giải tư8121113269850287
Giải năm211267487196
328235254315
Giải sáu675192917
Giải bảy05620993
XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 21-10-2018 Chủ nhật
Đặc biệt15132
Giải nhất40702
Giải nhì 7227067668
Giải ba187783499022643
616055584298732
Giải tư0742655699365684
Giải năm259487244960
491470824261
Giải sáu445791086
Giải bảy97644518
XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 20-10-2018 Thứ 7
Đặc biệt72328
Giải nhất18300
Giải nhì 2462700463
Giải ba654343053472131
434225980466679
Giải tư3693773281315045
Giải năm788348907025
784901496971
Giải sáu556658101
Giải bảy49138066
XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 19-10-2018 Thứ 6
Đặc biệt91214
Giải nhất39092
Giải nhì 4978732635
Giải ba927157356129872
931705426482265
Giải tư9902811919944505
Giải năm312510934267
832494899241
Giải sáu513367957
Giải bảy59541683
XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 18-10-2018 Thứ 5
Đặc biệt22850
Giải nhất82277
Giải nhì 8109693261
Giải ba028777468595175
309251258486409
Giải tư2427120579781079
Giải năm412260965939
741209499477
Giải sáu722510017
Giải bảy81903544
XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 17-10-2018 Thứ 4
Đặc biệt39416
Giải nhất60168
Giải nhì 2059320897
Giải ba187914635760806
466043692106778
Giải tư0382793582994714
Giải năm712014700246
081482030885
Giải sáu878694346
Giải bảy14411770
XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 16-10-2018 Thứ 3
Đặc biệt82524
Giải nhất34244
Giải nhì 3407044290
Giải ba973577647143109
974965308593333
Giải tư2648883213197867
Giải năm567514497035
637300236964
Giải sáu961460921
Giải bảy11490176
XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 15-10-2018 Thứ 2
Đặc biệt47019
Giải nhất34645
Giải nhì 7563581081
Giải ba012379757541873
715188115548459
Giải tư9165511204707877
Giải năm896418255654
101458952811
Giải sáu480737264
Giải bảy90889622
XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 14-10-2018 Chủ nhật
Đặc biệt35128
Giải nhất62713
Giải nhì 2035973758
Giải ba535647732865062
908519003024099
Giải tư1226224616037879
Giải năm735766414876
584739923457
Giải sáu853512498
Giải bảy86644653
XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 13-10-2018 Thứ 7
Đặc biệt48145
Giải nhất09500
Giải nhì 3010515223
Giải ba309696148896739
780295754212101
Giải tư5337147895755666
Giải năm238266513181
970314666514
Giải sáu804724288
Giải bảy88970790
XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 12-10-2018 Thứ 6
Đặc biệt68218
Giải nhất50910
Giải nhì 3235628617
Giải ba781484052288944
494061273706385
Giải tư3360386809323969
Giải năm477028273145
137599878178
Giải sáu599727961
Giải bảy69634334
XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 11-10-2018 Thứ 5
Đặc biệt75705
Giải nhất94181
Giải nhì 7727626909
Giải ba318963313242108
098508657125972
Giải tư6007213953771913
Giải năm888953497432
530578793096
Giải sáu719343312
Giải bảy18217490
XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 10-10-2018 Thứ 4
Đặc biệt90043
Giải nhất23708
Giải nhì 1516414003
Giải ba483196926207545
084590530586412
Giải tư8153491871805885
Giải năm255301256739
191040540825
Giải sáu065745653
Giải bảy44735342
XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 09-10-2018 Thứ 3
Đặc biệt99135
Giải nhất03401
Giải nhì 2241669194
Giải ba410067909934228
399317470624633
Giải tư4730105679130835
Giải năm386208762311
354291761023
Giải sáu899448545
Giải bảy86837395
XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 08-10-2018 Thứ 2
Đặc biệt06832
Giải nhất53145
Giải nhì 5376329084
Giải ba665002009152922
880075552597918
Giải tư3072255840300316
Giải năm705414711182
761873031810
Giải sáu144284920
Giải bảy43563975
XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 07-10-2018 Chủ nhật
Đặc biệt99739
Giải nhất89184
Giải nhì 4092160155
Giải ba581627979479465
854719644774152
Giải tư0887013273474588
Giải năm097006065011
541132952986
Giải sáu776786485
Giải bảy21989658
XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 06-10-2018 Thứ 7
Đặc biệt68515
Giải nhất39283
Giải nhì 4668556957
Giải ba755954678086941
338733094982343
Giải tư8143731139503152
Giải năm663786846086
125070634772
Giải sáu290672167
Giải bảy02932961
XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 05-10-2018 Thứ 6
Đặc biệt04926
Giải nhất29442
Giải nhì 5220231234
Giải ba963682026906381
054832047305250
Giải tư2447028062088060
Giải năm875231127347
063388879357
Giải sáu283335709
Giải bảy41953338
XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 04-10-2018 Thứ 5
Đặc biệt26134
Giải nhất43013
Giải nhì 0085299445
Giải ba857670105646047
749377766559979
Giải tư7369810160115587
Giải năm409772359374
143522145075
Giải sáu712026966
Giải bảy68722677
XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 03-10-2018 Thứ 4
Đặc biệt58237
Giải nhất86386
Giải nhì 5561855079
Giải ba770842945140734
124386922244603
Giải tư8148025095855850
Giải năm515777219862
783108533972
Giải sáu034559447
Giải bảy28928613
XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 02-10-2018 Thứ 3
Đặc biệt75644
Giải nhất57606
Giải nhì 6367436148
Giải ba866563479459282
084135051235447
Giải tư3119867090211453
Giải năm987440415134
601031759653
Giải sáu926153257
Giải bảy85823955
XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 01-10-2018 Thứ 2
Đặc biệt29665
Giải nhất98527
Giải nhì 6314087660
Giải ba236735824172142
723304429598541
Giải tư5762547445969590
Giải năm749242161493
424709935481
Giải sáu398244570
Giải bảy36162202
XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 30-09-2018 Chủ nhật
Đặc biệt68455
Giải nhất71702
Giải nhì 2163580267
Giải ba109133051943767
436603987244129
Giải tư7747630712368129
Giải năm779725143675
924275720525
Giải sáu156230899
Giải bảy53800870
XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 29-09-2018 Thứ 7
Đặc biệt08030
Giải nhất38852
Giải nhì 5613606754
Giải ba217107417838100
567982042537888
Giải tư9110424326538836
Giải năm828549623660
607720089786
Giải sáu099733521
Giải bảy66400733
XS MB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 28-09-2018 Thứ 6
Đặc biệt79356
Giải nhất52734
Giải nhì 9089293815
Giải ba054905755719697
570256301112902
Giải tư2298473781808424
Giải năm268527560492
910551706907
Giải sáu620158866
Giải bảy32966867
XS MB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 27-09-2018 Thứ 5
Đặc biệt14915
Giải nhất55465
Giải nhì 9322631112
Giải ba594422963710137
053776146634610
Giải tư0008788049624784
Giải năm559096276847
781417335166
Giải sáu210716940
Giải bảy70132453
XS MB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 26-09-2018 Thứ 4
Đặc biệt49222
Giải nhất63538
Giải nhì 7186977421
Giải ba819511886387208
052985087802628
Giải tư0442635643822086
Giải năm132318912984
452462545562
Giải sáu857378081
Giải bảy85084784
XS MB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 25-09-2018 Thứ 3
Đặc biệt69654
Giải nhất16245
Giải nhì 3322502470
Giải ba231479473486411
417234945535449
Giải tư0081296951082015
Giải năm433715046374
500865491387
Giải sáu676179850
Giải bảy51120154
XS MB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 24-09-2018 Thứ 2
Đặc biệt69569
Giải nhất61203
Giải nhì 7326318649
Giải ba849018937586751
786695138634091
Giải tư7443468715816032
Giải năm458644616519
210139492044
Giải sáu542992717
Giải bảy25746796
XS MB » XSMB Chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 23-09-2018 Chủ nhật
Đặc biệt12662
Giải nhất00576
Giải nhì 9378732156
Giải ba424312924941410
549616076561044
Giải tư0648983544715979
Giải năm611698694838
422085751003
Giải sáu621691365
Giải bảy28234617
XS MB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 22-09-2018 Thứ 7
Đặc biệt29578
Giải nhất41490
Giải nhì 7730719069
Giải ba421483879709499
913188613656087
Giải tư9297795049712306
Giải năm215773543010
731753756870
Giải sáu012497756
Giải bảy83657727

XSMB 60 ngày ngày gần đây nhất cho người chơi theo dõi thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thuyết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 2 tháng.

Kết quả xổ số miền bắc 60 ngày được cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra được chi tiết nhất các kết quả của từng giải thưởng trong 2 tháng gần nhất đảm bảo độ chính xác và chi tiết nhất.

Xem KQXSMB 60 ngày gần đây nhất cho phép người xem kiểm tra các thông số sau:

- Kết quả 60 ngày tổng hợp chi tiết của xổ số miền bắc tại phần ‘Đầy đủ’.

- Xem thông tin về lô tô 2 số cuối của các giải thưởng trong các kì quay số mở thưởng xổ số 60 ngày miền bắc bằng cách kích vào mục ‘2 số’.

- Xem thông tin về lô tô 3 số cuối của các giải thưởng của các kì quay số mở thưởng xổ số miền bắc 60 ngày gần đây nhất bằng cách kích vào mục ‘3 số’.

Xem kết quả XSMB đầy đủ các ngày trong năm tại đây: XSTD