XSMB 200 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày

XSMB ngày 19-01-2022

ĐB76930
G148843
G24100676053
G3778334738677768
379971354178878
G48261399083847358
G5192509581946
910882031335
G6938896778
G793916054
ĐầuĐuôi
03,6,8
1
25
30,3,5,8
41,3,6
53,4,8,8
60,1,8
78,8
84,6
90,1,3,6,7

XSMB ngày 18-01-2022

ĐB46384
G125306
G26986413585
G3021549202072481
999963165799642
G48470509507186124
G5325442233465
825815682404
G6772095306
G778909274
ĐầuĐuôi
04,6,6
18
20,3,4
3
42
54,4,7,8
64,5,8
70,2,4,8
81,4,5
90,2,5,5,6

XSMB ngày 17-01-2022

ĐB88041
G136730
G27308938298
G3657574517530708
867969263882598
G47621216406640022
G5387033051752
126551315477
G6099539479
G709174439
ĐầuĐuôi
05,8,9
17
21,2
30,1,8,9,9
41,4
52,7
64,4,5
70,5,7,9
89
96,8,8,9

XSMB ngày 16-01-2022

ĐB55431
G177267
G20052227414
G3996990802909515
383560793383348
G47601798264034639
G5280225524355
054842185636
G6388349939
G718646313
ĐầuĐuôi
01,2,3
13,4,5,8,8
22,9
31,3,6,9,9
48,8,9
52,5,6
63,4,7
7
82,8
99

XSMB ngày 15-01-2022

ĐB20222
G122217
G23182617040
G3393912512754893
335523986277061
G49838684447192280
G5410740235944
944669044687
G6877004172
G727098087
ĐầuĐuôi
04,4,7,9
17,9
22,3,6,7,7
38
40,4,4,6
52
61,2
72,7
80,0,7,7
91,3

XSMB ngày 14-01-2022

ĐB87219
G141662
G22578404591
G3539672951849002
236261980468246
G42270035303600778
G5571184163292
933482324238
G6229597329
G730671805
ĐầuĐuôi
02,4,5
11,6,8,8,9
26,9,9
30,2,4,8
46
53
60,2,7,7
70,8
84
91,2,7

XSMB ngày 13-01-2022

ĐB46638
G189412
G27273787756
G3579749959591718
185219148448820
G44595055117824512
G5996582585690
590192399036
G6312881528
G728880408
ĐầuĐuôi
01,4,8
12,2,2,8
20,1,8,8
36,7,8,9
4
51,6,8
65
74
81,2,4,8
90,5,5

XSMB ngày 12-01-2022

ĐB88903
G102061
G29386959013
G3929930617746619
091949703431473
G46118331975922055
G5869281160453
509130935985
G6551560756
G720414907
ĐầuĐuôi
03,7
13,6,8,9,9
20
34
41,9
51,3,5,6
60,1,9
73,7
85
91,2,2,3,3,4

XSMB ngày 11-01-2022

ĐB55427
G166440
G20449726217
G3872882881641205
767381778959707
G43224556160351109
G5705231582352
953961084431
G6252489803
G789100299
ĐầuĐuôi
02,3,5,7,8,9
10,6,7
24,7
31,5,8,9
40
52,2,2,8
61
7
88,9,9,9
97,9

XSMB ngày 10-01-2022

ĐB08845
G140173
G26668603977
G3568640613653050
689486798142681
G43082104395967307
G5082183221624
793305351263
G6163873955
G764545206
ĐầuĐuôi
06,7
1
21,2,4
33,5,6
43,5,8
50,2,4,5
63,3,4,4
73,3,7
81,1,2,6
96

Thống kê giải bặc biệt 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
24
về 5 lần
30
về 5 lần
57
về 5 lần
09
về 4 lần
11
về 4 lần
Bộ số Số lượt về
19
về 4 lần
47
về 4 lần
67
về 4 lần
77
về 4 lần
93
về 4 lần

Thống kê 200 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 18 lần Đuôi 0: 19 lần Tổng 0: 20 lần
Đầu 1: 21 lần Đuôi 1: 23 lần Tổng 1: 19 lần
Đầu 2: 24 lần Đuôi 2: 16 lần Tổng 2: 21 lần
Đầu 3: 19 lần Đuôi 3: 19 lần Tổng 3: 25 lần
Đầu 4: 25 lần Đuôi 4: 23 lần Tổng 4: 21 lần
Đầu 5: 21 lần Đuôi 5: 16 lần Tổng 5: 18 lần
Đầu 6: 19 lần Đuôi 6: 14 lần Tổng 6: 24 lần
Đầu 7: 17 lần Đuôi 7: 26 lần Tổng 7: 17 lần
Đầu 8: 21 lần Đuôi 8: 22 lần Tổng 8: 17 lần
Đầu 9: 15 lần Đuôi 9: 22 lần Tổng 9: 18 lần

Thống kê lô tô 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
30
về 73 lần
11
về 69 lần
27
về 68 lần
63
về 68 lần
71
về 67 lần
Bộ số Số lượt về
84
về 67 lần
42
về 66 lần
90
về 65 lần
07
về 63 lần
68
về 63 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 539 lần Đuôi 0: 551 lần Tổng 0: 527 lần
Đầu 1: 535 lần Đuôi 1: 576 lần Tổng 1: 539 lần
Đầu 2: 539 lần Đuôi 2: 540 lần Tổng 2: 562 lần
Đầu 3: 541 lần Đuôi 3: 540 lần Tổng 3: 561 lần
Đầu 4: 542 lần Đuôi 4: 552 lần Tổng 4: 518 lần
Đầu 5: 482 lần Đuôi 5: 538 lần Tổng 5: 541 lần
Đầu 6: 572 lần Đuôi 6: 539 lần Tổng 6: 530 lần
Đầu 7: 552 lần Đuôi 7: 546 lần Tổng 7: 515 lần
Đầu 8: 557 lần Đuôi 8: 509 lần Tổng 8: 533 lần
Đầu 9: 541 lần Đuôi 9: 509 lần Tổng 9: 574 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: