XSMB 200 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày

XSMB ngày 03-07-2022

ĐB86690
G100944
G20835456997
G3376182667035119
327605275306126
G45496799296617956
G5500071406545
091263268136
G6400632125
G791053373
ĐầuĐuôi
00,0,5
12,8,9
25,6,6
32,3,6
40,4,5
53,4,6
60,1
70,3
8
90,1,2,6,7

XSMB ngày 02-07-2022

ĐB50554
G126597
G27176244601
G3963686598074760
707865868920359
G43659988352771696
G5846652477508
963275308386
G6485868202
G778423953
ĐầuĐuôi
01,2,8
1
2
30,2,9
42,7
53,4,9,9
60,2,6,8,8
77,8
80,3,5,6,6,9
96,7

XSMB ngày 01-07-2022

ĐB01697
G170090
G21669152814
G3718699120503430
308242117572532
G42224429070001048
G5363829807739
224311304587
G6112138216
G785176607
ĐầuĐuôi
00,5,7
12,4,6,7
24,4
30,0,2,8,8,9
43,8
5
66,9
75
80,5,7
90,0,1,7

XSMB ngày 30-06-2022

ĐB58839
G182672
G22167600588
G3730182028812676
798519920163830
G44128106435913830
G5363295508367
754166432495
G6775137088
G788289146
ĐầuĐuôi
01
18
28,8
30,0,2,7,9
41,3,6
50,1
64,7
72,5,6,6
88,8,8,8
91,1,5

XSMB ngày 29-06-2022

ĐB38892
G120636
G28400609206
G3678421956935494
955401905072972
G40653294188674658
G5497773414413
013002269865
G6732080835
G726978764
ĐầuĐuôi
06,6
13
26,6
30,2,5,6
40,1,1,2
50,3,8
64,5,7,9
72,7
80,7
92,4,7

XSMB ngày 28-06-2022

ĐB13149
G150944
G25640812899
G3512402601634018
376777567771155
G48612406450372526
G5269912319403
217281413796
G6163640049
G795911621
ĐầuĐuôi
03,8
12,6,6,8
21,6
31,7
40,0,1,4,9,9
55
63,4
72,7,7
8
91,5,6,9,9

XSMB ngày 27-06-2022

ĐB62171
G174232
G26039244343
G3645859525926829
397233583109847
G44995777655339323
G5257212779664
152508286964
G6310044843
G712492487
ĐầuĐuôi
0
10,2
23,3,4,5,8,9
31,2,3
43,3,4,7,9
59
64,4
71,2,6,7
85,7
92,5

XSMB ngày 26-06-2022

ĐB46970
G131422
G28654733892
G3453647068481736
256121684089376
G41695035756667833
G5509068526342
856446333809
G6891253016
G712389619
ĐầuĐuôi
09
12,2,6,9
22
33,3,6,8
40,2,7
52,3,7
64,4,6
70,6
84
90,1,2,5,6

XSMB ngày 25-06-2022

ĐB36768
G138794
G21349072677
G3150662444315882
263088269979139
G48918164530519154
G5438577526154
535433361651
G6939933878
G778432584
ĐầuĐuôi
08
18
25
33,6,9,9
43,3,5
51,1,2,4,4,4
66,8
77,8,8
82,4,5
90,4,9

XSMB ngày 24-06-2022

ĐB49677
G152644
G28595746813
G3984559408646941
178852210444477
G49945049595485471
G5642476772100
234036914455
G6611808258
G700705601
ĐầuĐuôi
00,0,1,4,8
11,3
24
3
40,1,4,5,8
55,5,6,7,8
6
70,1,7,7,7
85,6
91,5

Thống kê giải bặc biệt 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
18
về 7 lần
68
về 6 lần
24
về 5 lần
47
về 5 lần
49
về 5 lần
Bộ số Số lượt về
54
về 5 lần
03
về 4 lần
13
về 4 lần
39
về 4 lần
45
về 4 lần

Thống kê 200 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 20 lần Đuôi 0: 16 lần Tổng 0: 19 lần
Đầu 1: 22 lần Đuôi 1: 17 lần Tổng 1: 21 lần
Đầu 2: 13 lần Đuôi 2: 19 lần Tổng 2: 17 lần
Đầu 3: 19 lần Đuôi 3: 22 lần Tổng 3: 25 lần
Đầu 4: 25 lần Đuôi 4: 26 lần Tổng 4: 25 lần
Đầu 5: 20 lần Đuôi 5: 19 lần Tổng 5: 14 lần
Đầu 6: 27 lần Đuôi 6: 13 lần Tổng 6: 15 lần
Đầu 7: 21 lần Đuôi 7: 22 lần Tổng 7: 11 lần
Đầu 8: 11 lần Đuôi 8: 23 lần Tổng 8: 21 lần
Đầu 9: 22 lần Đuôi 9: 23 lần Tổng 9: 32 lần

Thống kê lô tô 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
18
về 80 lần
92
về 72 lần
48
về 71 lần
77
về 69 lần
41
về 68 lần
Bộ số Số lượt về
54
về 68 lần
68
về 68 lần
01
về 67 lần
64
về 67 lần
71
về 67 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 548 lần Đuôi 0: 540 lần Tổng 0: 532 lần
Đầu 1: 555 lần Đuôi 1: 549 lần Tổng 1: 563 lần
Đầu 2: 509 lần Đuôi 2: 548 lần Tổng 2: 521 lần
Đầu 3: 539 lần Đuôi 3: 526 lần Tổng 3: 529 lần
Đầu 4: 571 lần Đuôi 4: 542 lần Tổng 4: 565 lần
Đầu 5: 533 lần Đuôi 5: 520 lần Tổng 5: 518 lần
Đầu 6: 571 lần Đuôi 6: 510 lần Tổng 6: 529 lần
Đầu 7: 571 lần Đuôi 7: 535 lần Tổng 7: 544 lần
Đầu 8: 433 lần Đuôi 8: 610 lần Tổng 8: 533 lần
Đầu 9: 570 lần Đuôi 9: 520 lần Tổng 9: 566 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: