THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ XỔ SỐ VŨNG TÀU - THỐNG KÊ NHANH KQXSVT

Thống kê nhanh

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem
  • (Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
  • Đến
  • Tất cả các giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê nhanh Vũng Tàu từ 15-05-2018 đến 25-05-2018

Bộ số

Tổng số lần xuất hiện

Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
04

1

22-05-2018 3
05

3

22-05-2018 3
06

1

15-05-2018 10
07

1

22-05-2018 3
13

1

15-05-2018 10
14

1

15-05-2018 10
15

2

22-05-2018 3
18

1

22-05-2018 3
21

1

22-05-2018 3
22

2

22-05-2018 3
23

1

22-05-2018 3
30

1

15-05-2018 10
31

1

22-05-2018 3
43

1

15-05-2018 10
44

1

22-05-2018 3
45

1

15-05-2018 10
46

2

22-05-2018 3
49

1

22-05-2018 3
55

1

15-05-2018 10
56

1

15-05-2018 10
58

1

15-05-2018 10
62

1

22-05-2018 3
67

1

22-05-2018 3
73

1

15-05-2018 10
75

1

15-05-2018 10
78

1

15-05-2018 10
79

1

22-05-2018 3
81

1

22-05-2018 3
96

1

15-05-2018 10
98

2

15-05-2018 10

Thảo luận