THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH - THỐNG KÊ NHANH KQXSTV

Thống kê nhanh

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem
  • (Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
  • Đến
  • Tất cả các giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê nhanh Trà Vinh từ 13-07-2018 đến 23-07-2018

Bộ số

Tổng số lần xuất hiện

Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
03

2

20-07-2018 3
08

1

20-07-2018 3
11

1

13-07-2018 10
13

1

13-07-2018 10
15

1

13-07-2018 10
17

1

20-07-2018 3
25

1

20-07-2018 3
27

1

13-07-2018 10
30

2

20-07-2018 3
32

1

13-07-2018 10
33

1

20-07-2018 3
42

1

20-07-2018 3
43

1

13-07-2018 10
48

1

13-07-2018 10
49

1

20-07-2018 3
54

1

13-07-2018 10
62

2

20-07-2018 3
63

1

20-07-2018 3
66

1

13-07-2018 10
67

1

20-07-2018 3
72

1

20-07-2018 3
75

1

13-07-2018 10
77

1

13-07-2018 10
79

1

20-07-2018 3
83

1

20-07-2018 3
85

1

13-07-2018 10
86

1

20-07-2018 3
87

1

20-07-2018 3
88

1

13-07-2018 10
90

1

13-07-2018 10
91

1

20-07-2018 3
92

1

13-07-2018 10
96

1

20-07-2018 3

Thảo luận