THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ XỔ SỐ TP HỒ CHÍ MINH - THỐNG KÊ NHANH KQXSHCM

>

Thống kê nhanh kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh

0 / 5 trên 0 lượt đánh giá

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem
  • (Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
  • Đến
  • Tất cả các giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê nhanh TP Hồ Chí Minh từ 05-10-2019 đến 15-10-2019

Bộ số

Tổng số lần xuất hiện

Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
00

1

12-10-2019 3
01

1

05-10-2019 10
02

2

14-10-2019 1
04

1

14-10-2019 1
05

4

14-10-2019 1
09

1

07-10-2019 8
11

1

07-10-2019 8
12

1

12-10-2019 3
14

1

12-10-2019 3
15

1

14-10-2019 1
17

2

07-10-2019 8
18

2

12-10-2019 3
22

1

05-10-2019 10
24

1

12-10-2019 3
26

2

14-10-2019 1
28

1

14-10-2019 1
29

1

07-10-2019 8
33

1

07-10-2019 8
34

1

05-10-2019 10
35

1

05-10-2019 10
41

1

05-10-2019 10
42

1

05-10-2019 10
44

1

12-10-2019 3
45

1

12-10-2019 3
46

1

12-10-2019 3
47

1

12-10-2019 3
48

1

05-10-2019 10
49

1

07-10-2019 8
50

1

12-10-2019 3
52

2

14-10-2019 1
53

2

07-10-2019 8
54

2

07-10-2019 8
58

2

07-10-2019 8
59

2

07-10-2019 8
61

2

12-10-2019 3
62

1

07-10-2019 8
63

1

12-10-2019 3
66

1

14-10-2019 1
68

2

05-10-2019 10
71

1

05-10-2019 10
72

1

12-10-2019 3
74

1

07-10-2019 8
77

2

14-10-2019 1
78

1

07-10-2019 8
80

1

14-10-2019 1
81

1

12-10-2019 3
82

1

14-10-2019 1
85

1

12-10-2019 3
91

2

14-10-2019 1
92

2

12-10-2019 3
95

1

14-10-2019 1
98

1

05-10-2019 10
99

3

14-10-2019 1

Thảo luận