THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG - THỐNG KÊ NHANH KQXSST

Thống kê nhanh kết quả xổ số Sóc Trăng

  • (Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
  • Đến
  • Tất cả các giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê nhanh Sóc Trăng từ 15-01-2020 đến 25-01-2020

Bộ số

Tổng số lần xuất hiện

Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
00

1

15-01-2020 10
01

1

15-01-2020 10
02

2

22-01-2020 3
04

1

15-01-2020 10
07

1

15-01-2020 10
12

1

15-01-2020 10
14

1

15-01-2020 10
23

1

22-01-2020 3
28

1

22-01-2020 3
29

2

22-01-2020 3
32

1

22-01-2020 3
35

1

22-01-2020 3
36

1

22-01-2020 3
37

1

22-01-2020 3
44

1

15-01-2020 10
47

1

22-01-2020 3
55

1

15-01-2020 10
57

1

22-01-2020 3
64

2

22-01-2020 3
65

1

15-01-2020 10
69

3

22-01-2020 3
70

1

22-01-2020 3
71

1

15-01-2020 10
73

1

22-01-2020 3
74

1

15-01-2020 10
87

1

15-01-2020 10
89

1

15-01-2020 10
92

1

22-01-2020 3
96

2

22-01-2020 3
99

1

15-01-2020 10

Thảo luận

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem