THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NAM - THỐNG KÊ NHANH KQXSQNM

Thống kê nhanh

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem
  • (Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
  • Đến
  • Tất cả các giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê nhanh Quảng Nam từ 15-05-2018 đến 25-05-2018

Bộ số

Tổng số lần xuất hiện

Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
02

1

15-05-2018 10
05

1

22-05-2018 3
17

1

15-05-2018 10
19

1

15-05-2018 10
21

2

22-05-2018 3
26

1

15-05-2018 10
27

1

22-05-2018 3
33

1

15-05-2018 10
35

1

15-05-2018 10
42

1

22-05-2018 3
43

1

15-05-2018 10
53

1

15-05-2018 10
54

1

22-05-2018 3
55

2

22-05-2018 3
58

1

15-05-2018 10
59

1

22-05-2018 3
64

1

15-05-2018 10
65

1

15-05-2018 10
66

1

15-05-2018 10
68

1

15-05-2018 10
70

1

15-05-2018 10
74

1

22-05-2018 3
76

2

22-05-2018 3
77

1

22-05-2018 3
79

2

22-05-2018 3
85

1

22-05-2018 3
86

1

15-05-2018 10
87

1

22-05-2018 3
90

1

22-05-2018 3
92

1

22-05-2018 3
94

2

22-05-2018 3

Thảo luận