Thống kê nhanh kết quả xổ số Ninh Thuận - Thống kê nhanh KQXSNT

Thống kê nhanh kết quả xổ số Ninh Thuận

(Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
Tất cả các giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê nhanh Ninh Thuận từ 26-02-2021 đến 08-03-2021

Bộ số

Tổng số lần xuất hiện

Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
00

1

26-02-2021 10
04

1

05-03-2021 3
07

1

05-03-2021 3
08

2

05-03-2021 3
13

1

26-02-2021 10
14

1

26-02-2021 10
15

1

05-03-2021 3
19

1

26-02-2021 10
26

1

26-02-2021 10
31

2

05-03-2021 3
33

1

05-03-2021 3
37

1

26-02-2021 10
39

1

26-02-2021 10
41

1

26-02-2021 10
49

1

05-03-2021 3
52

1

05-03-2021 3
54

1

05-03-2021 3
55

1

05-03-2021 3
61

1

26-02-2021 10
62

1

05-03-2021 3
63

1

05-03-2021 3
64

1

26-02-2021 10
67

1

26-02-2021 10
70

1

26-02-2021 10
78

1

26-02-2021 10
80

1

26-02-2021 10
83

1

26-02-2021 10
86

2

05-03-2021 3
87

1

26-02-2021 10
90

1

05-03-2021 3
91

2

05-03-2021 3
93

1

05-03-2021 3

Thảo luận

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem