THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM - THỐNG KÊ NHANH KQXSKT

Thống kê nhanh

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem
  • (Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
  • Đến
  • Tất cả các giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê nhanh Kon Tum từ 13-05-2018 đến 23-05-2018

Bộ số

Tổng số lần xuất hiện

Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
01

1

13-05-2018 10
03

1

13-05-2018 10
08

1

20-05-2018 3
09

1

20-05-2018 3
17

1

13-05-2018 10
20

1

20-05-2018 3
33

1

20-05-2018 3
35

2

20-05-2018 3
36

1

20-05-2018 3
39

2

20-05-2018 3
40

1

13-05-2018 10
41

1

20-05-2018 3
44

1

20-05-2018 3
45

1

20-05-2018 3
48

1

13-05-2018 10
51

1

13-05-2018 10
52

1

20-05-2018 3
53

1

13-05-2018 10
54

1

13-05-2018 10
60

2

20-05-2018 3
69

1

20-05-2018 3
71

1

13-05-2018 10
72

1

13-05-2018 10
74

1

13-05-2018 10
77

2

20-05-2018 3
82

1

20-05-2018 3
84

1

13-05-2018 10
85

1

13-05-2018 10
94

1

13-05-2018 10
95

1

20-05-2018 3
97

1

20-05-2018 3
98

1

20-05-2018 3

Thảo luận