THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ XỔ SỐ KIÊN GIANG - THỐNG KÊ NHANH KQXSKG

Thống kê nhanh

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem
  • (Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
  • Đến
  • Tất cả các giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê nhanh Kiên Giang từ 13-05-2018 đến 23-05-2018

Bộ số

Tổng số lần xuất hiện

Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
03

1

20-05-2018 3
06

1

20-05-2018 3
07

1

13-05-2018 10
12

2

20-05-2018 3
15

1

20-05-2018 3
19

1

20-05-2018 3
22

1

13-05-2018 10
26

1

20-05-2018 3
29

1

20-05-2018 3
34

1

20-05-2018 3
39

1

20-05-2018 3
41

1

13-05-2018 10
43

1

20-05-2018 3
47

1

13-05-2018 10
49

1

13-05-2018 10
50

1

20-05-2018 3
52

3

20-05-2018 3
54

1

20-05-2018 3
55

1

13-05-2018 10
59

2

20-05-2018 3
61

2

20-05-2018 3
63

1

13-05-2018 10
65

1

20-05-2018 3
70

1

13-05-2018 10
76

1

13-05-2018 10
80

1

20-05-2018 3
83

1

13-05-2018 10
85

1

13-05-2018 10
93

1

13-05-2018 10
94

1

20-05-2018 3
99

1

13-05-2018 10

Thảo luận