THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI - THỐNG KÊ NHANH KQXSGL

Thống kê nhanh

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem
  • (Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
  • Đến
  • Tất cả các giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê nhanh Gia Lai từ 13-04-2018 đến 23-04-2018

Bộ số

Tổng số lần xuất hiện

Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
01

1

20-04-2018 3
03

1

20-04-2018 3
08

2

13-04-2018 10
09

1

20-04-2018 3
12

1

13-04-2018 10
13

1

20-04-2018 3
14

1

20-04-2018 3
16

3

20-04-2018 3
17

1

20-04-2018 3
25

2

20-04-2018 3
27

1

13-04-2018 10
36

1

20-04-2018 3
40

1

13-04-2018 10
42

1

13-04-2018 10
45

1

20-04-2018 3
46

1

13-04-2018 10
50

1

13-04-2018 10
53

1

13-04-2018 10
57

1

13-04-2018 10
64

1

13-04-2018 10
66

3

20-04-2018 3
74

1

20-04-2018 3
78

1

13-04-2018 10
79

1

20-04-2018 3
83

1

13-04-2018 10
84

1

20-04-2018 3
87

1

13-04-2018 10
90

1

13-04-2018 10
94

2

20-04-2018 3

Thảo luận