Thống kê nhanh kết quả xổ số Gia Lai - Thống kê nhanh KQXSGL

Thống kê nhanh kết quả xổ số Gia Lai

(Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
Tất cả các giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê nhanh Gia Lai từ 26-02-2021 đến 08-03-2021

Bộ số

Tổng số lần xuất hiện

Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
01

1

26-02-2021 10
02

1

05-03-2021 3
05

1

05-03-2021 3
09

1

05-03-2021 3
11

1

05-03-2021 3
16

1

05-03-2021 3
22

1

05-03-2021 3
28

1

26-02-2021 10
30

1

05-03-2021 3
39

1

26-02-2021 10
43

1

26-02-2021 10
48

1

26-02-2021 10
49

1

05-03-2021 3
50

2

05-03-2021 3
51

1

05-03-2021 3
52

1

05-03-2021 3
53

1

05-03-2021 3
54

1

26-02-2021 10
55

1

26-02-2021 10
60

1

05-03-2021 3
64

1

05-03-2021 3
65

1

26-02-2021 10
69

1

26-02-2021 10
72

1

26-02-2021 10
73

1

26-02-2021 10
74

1

05-03-2021 3
76

1

26-02-2021 10
79

1

05-03-2021 3
80

1

05-03-2021 3
87

3

26-02-2021 10
92

1

05-03-2021 3
93

1

26-02-2021 10
96

1

26-02-2021 10

Thảo luận

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem