THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG THÁP - THỐNG KÊ NHANH KQXSDT

Thống kê nhanh

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem
  • (Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
  • Đến
  • Tất cả các giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê nhanh Đồng Tháp từ 16-04-2018 đến 26-04-2018

Bộ số

Tổng số lần xuất hiện

Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
04

1

16-04-2018 10
07

1

23-04-2018 3
16

1

16-04-2018 10
26

1

23-04-2018 3
29

1

16-04-2018 10
31

2

16-04-2018 10
32

1

16-04-2018 10
36

1

16-04-2018 10
39

2

23-04-2018 3
41

1

23-04-2018 3
44

1

23-04-2018 3
48

1

23-04-2018 3
51

1

16-04-2018 10
52

1

23-04-2018 3
54

1

16-04-2018 10
56

1

23-04-2018 3
57

1

23-04-2018 3
58

1

16-04-2018 10
61

1

16-04-2018 10
64

1

23-04-2018 3
68

1

16-04-2018 10
70

2

23-04-2018 3
71

2

23-04-2018 3
73

1

16-04-2018 10
75

1

16-04-2018 10
76

1

23-04-2018 3
81

1

23-04-2018 3
84

1

16-04-2018 10
91

1

16-04-2018 10
93

1

23-04-2018 3
96

1

23-04-2018 3
99

1

23-04-2018 3

Thảo luận