THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG NAI - THỐNG KÊ NHANH KQXSDN

Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Nai

  • (Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
  • Đến
  • Tất cả các giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê nhanh Đồng Nai từ 15-01-2020 đến 25-01-2020

Bộ số

Tổng số lần xuất hiện

Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
02

1

22-01-2020 3
04

2

22-01-2020 3
08

1

15-01-2020 10
09

1

22-01-2020 3
18

1

15-01-2020 10
19

2

22-01-2020 3
27

1

22-01-2020 3
35

1

22-01-2020 3
36

1

22-01-2020 3
39

1

22-01-2020 3
40

1

15-01-2020 10
41

1

15-01-2020 10
44

1

15-01-2020 10
45

1

22-01-2020 3
48

1

15-01-2020 10
49

1

15-01-2020 10
51

1

22-01-2020 3
55

1

15-01-2020 10
60

2

22-01-2020 3
63

1

22-01-2020 3
65

1

15-01-2020 10
72

1

22-01-2020 3
73

1

15-01-2020 10
74

1

15-01-2020 10
75

1

22-01-2020 3
89

2

22-01-2020 3
90

2

15-01-2020 10
93

1

15-01-2020 10
95

1

22-01-2020 3
97

1

15-01-2020 10
99

1

22-01-2020 3

Thảo luận

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem