THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ LẠT - THỐNG KÊ NHANH KQXSDL

Thống kê nhanh

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem
  • (Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
  • Đến
  • Tất cả các giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê nhanh Đà Lạt từ 13-05-2018 đến 23-05-2018

Bộ số

Tổng số lần xuất hiện

Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
00

1

20-05-2018 3
03

1

13-05-2018 10
14

1

13-05-2018 10
15

1

13-05-2018 10
18

1

13-05-2018 10
24

1

13-05-2018 10
25

1

20-05-2018 3
28

1

20-05-2018 3
37

1

20-05-2018 3
39

1

20-05-2018 3
40

1

20-05-2018 3
43

1

13-05-2018 10
44

1

13-05-2018 10
47

2

13-05-2018 10
51

2

20-05-2018 3
52

1

20-05-2018 3
56

1

13-05-2018 10
57

1

13-05-2018 10
63

2

20-05-2018 3
66

1

20-05-2018 3
67

1

20-05-2018 3
69

1

20-05-2018 3
72

1

20-05-2018 3
76

1

13-05-2018 10
79

2

20-05-2018 3
81

1

13-05-2018 10
82

1

13-05-2018 10
87

1

20-05-2018 3
89

1

13-05-2018 10
93

1

20-05-2018 3
94

1

13-05-2018 10
99

1

20-05-2018 3

Thảo luận