THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ - THỐNG KÊ NHANH KQXSCT

Thống kê nhanh kết quả xổ số Cần Thơ

  • (Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
  • Đến
  • Tất cả các giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê nhanh Cần Thơ từ 15-01-2020 đến 25-01-2020

Bộ số

Tổng số lần xuất hiện

Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
05

1

22-01-2020 3
06

1

15-01-2020 10
19

1

15-01-2020 10
27

1

22-01-2020 3
37

1

22-01-2020 3
38

1

15-01-2020 10
40

1

22-01-2020 3
47

1

22-01-2020 3
48

1

15-01-2020 10
49

1

15-01-2020 10
50

1

15-01-2020 10
56

1

22-01-2020 3
58

1

15-01-2020 10
62

1

22-01-2020 3
63

1

15-01-2020 10
64

1

22-01-2020 3
68

2

22-01-2020 3
69

1

15-01-2020 10
70

1

15-01-2020 10
71

1

15-01-2020 10
75

1

15-01-2020 10
76

1

15-01-2020 10
77

2

22-01-2020 3
80

1

15-01-2020 10
83

2

22-01-2020 3
85

1

22-01-2020 3
86

1

15-01-2020 10
89

1

22-01-2020 3
91

1

22-01-2020 3
93

1

22-01-2020 3
94

1

22-01-2020 3
97

1

22-01-2020 3
99

1

22-01-2020 3

Thảo luận

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem